Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-09 11:12:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 11:12:14 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 11:10:58 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 10:54:37 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 10:53:54 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 10:53:23 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 10:51:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:49:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:48:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:47:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:46:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie określenia wartości nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:46:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie określenia wartości nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:45:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wywieszonej decyzji Marcin Lazer 2018-05-09 10:42:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wywieszonej decyzji Marcin Lazer 2018-05-09 10:41:19 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Marcin Lazer 2018-05-09 10:40:47 dodanie dokumentu
Pan Jan Krzywicki - Wójt Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:56:24 dodanie dokumentu
Pan Ryszard Stoparek - Przewodniczący Rady Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:54:57 dodanie dokumentu
Pan Piotr Bogusław - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-05-09 09:51:11 dodanie dokumentu
Pani Sylwia Łaskarzewska - Pacewicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-05-09 09:45:29 dodanie dokumentu
Pan Marek Czypar - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-05-09 09:43:42 dodanie dokumentu
Pani Ewa Jamorska -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-05-09 09:40:20 dodanie dokumentu
Pani Barbara Jakubowska - Skarbnik Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:34:18 dodanie dokumentu
Pani Anna Sobczyńska - Sekretarz Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:28:57 dodanie dokumentu
Pan Zbigniew Strzelczyk - Radny Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:07:29 dodanie dokumentu
Pani Sabina Bednarz - Radna Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:05:03 dodanie dokumentu
Pani Renata Matuszewska - Radna Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:03:24 dodanie dokumentu
Pan Marcin Ciechanowicz - Radny Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:02:20 dodanie dokumentu
Pani Małgorzata Szczepanik - Radna Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:00:51 dodanie dokumentu
Pan Marek Karnicki - Radny Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 08:59:24 dodanie dokumentu
Pan Kazimierz Mita - Radny Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 08:57:33 dodanie dokumentu
Pani Jadwiga Panek - Radna Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 08:55:58 dodanie dokumentu
Pani Elżbieta Potapińska - Radna Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 08:54:29 dodanie dokumentu
Pan Eugeniusz Mroczkowski - Radny Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 08:51:37 dodanie dokumentu
Pani Dorota Rybińska - Radna Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 08:50:01 dodanie dokumentu
Pani Bożena Żwirko - Radna Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 08:48:05 dodanie dokumentu
Pani Beata Stankiewicz - Radna Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 08:46:27 dodanie dokumentu
Pani Agnieszka Stankiewicz - Radna Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 08:42:29 dodanie dokumentu
STRATEGIA ROZWOJU GMINY BOLESZKOWICE NA LATA 2016 - 2024 Krzysztof Fira 2018-05-08 10:32:34 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Pojezierna Justyna Woroniak 2018-05-02 10:54:51 dodanie dokumentu