Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SZCZECINIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-10-19 09:47:59 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 18 października 2018r. Krzysztof Fira 2018-10-18 14:21:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-10-16 07:12:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2018-10-16 07:11:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VIII i XI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2018-10-16 07:09:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-10-16 07:05:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-10-16 07:04:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-10-16 07:04:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 36/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-10-16 07:03:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie 35/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminu VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-10-16 07:02:52 edycja dokumentu
Zarządzenie 35/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminu VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-10-16 07:01:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwstycji na środowisko i zawieszeniu postępowania Marcin Lazer 2018-10-15 07:14:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwstycji na środowisko i zawieszeniu postępowania Marcin Lazer 2018-10-15 07:13:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwstycji na środowisko i zawieszeniu postępowania Marcin Lazer 2018-10-15 07:12:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Marcin Lazer 2018-10-15 07:11:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Marcin Lazer 2018-10-15 07:10:08 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Boleszkowice oraz ich rozliczania Justyna Woroniak 2018-10-11 12:05:19 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 ? 2028 Justyna Woroniak 2018-10-11 12:02:38 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-10-11 09:02:01 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na rok 2019 Justyna Woroniak 2018-10-11 09:00:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Justyna Woroniak 2018-10-09 09:24:34 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 Krzysztof Fira 2018-10-08 15:06:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-10-05 11:41:07 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-10-05 11:40:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie 34/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.10.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-10-05 11:37:25 edycja dokumentu
Zarządzenie 34/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.10.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-10-05 11:36:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.10.2018 r. w sprawie określenia wartości nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-10-05 11:35:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 33/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.10.2018 r. w sprawie określenia wartości nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-10-05 11:33:51 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-10-05 10:34:02 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-10-04 09:40:42 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-10-02 09:03:01 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-10-02 09:02:47 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-10-02 08:57:52 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-10-02 08:57:15 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-10-02 08:55:46 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-10-02 07:25:44 usunięcie dokument
Wykaz udzialu w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym połozonym w m. Porzecze, przeznaczony do sprzedazy w drodze bezprzetargowej Marcin Lazer 2018-10-02 07:25:23 edycja dokumentu
Wykaz udzialu w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym połozonym w m. Porzecze, przeznaczony do sprzedazy w drodze bezprzetargowej Marcin Lazer 2018-10-02 07:21:31 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 Krzysztof Fira 2018-10-01 17:23:22 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 Krzysztof Fira 2018-10-01 17:22:14 dodanie dokumentu