Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe radnego - Pani Sabina Bednarz Justyna Woroniak 2019-01-31 12:22:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pani Anna Bukiel Justyna Woroniak 2019-01-31 12:21:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Marcin Ciechanowicz Justyna Woroniak 2019-01-31 12:20:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pani Iwona Guszkowska Justyna Woroniak 2019-01-31 12:19:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pani Renata Matuszewska Justyna Woroniak 2019-01-31 12:18:37 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Eugeniusz Mroczkowski Justyna Woroniak 2019-01-31 12:16:16 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pani Agnieszka Stankiewicz Justyna Woroniak 2019-01-31 12:15:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Zbigniew Strzelczyk Justyna Woroniak 2019-01-31 12:13:38 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pani Jolanta Szczepaniak Justyna Woroniak 2019-01-31 12:11:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Bogusław Śniadała Justyna Woroniak 2019-01-31 12:05:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Zygmunt Żmuda - Trzebiatowski Justyna Woroniak 2019-01-31 12:03:53 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Karol Śpiewak Justyna Woroniak 2019-01-31 12:03:13 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Karol Śpiewak Justyna Woroniak 2019-01-31 12:01:54 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Karol Śpiewak Justyna Woroniak 2019-01-31 12:00:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Jan Woźniak Justyna Woroniak 2019-01-31 11:58:57 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Zygmunt Żmuda - Trzebiatowski Justyna Woroniak 2019-01-31 11:56:10 dodanie dokumentu
Taryfa cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Boleszkowice 2019-2022 Krzysztof Fira 2019-01-23 09:38:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2019-01-22 08:25:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy połozonych w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2019-01-22 08:19:35 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy połozonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2019-01-22 08:18:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Chlewice z przeznaczeniem pod eksploatacje i przeróbkę kruszywa naturalnego. Marcin Lazer 2019-01-22 08:15:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Chlewice z przeznaczeniem pod eksploatacje i przeróbkę kruszywa naturalnego. Marcin Lazer 2019-01-22 08:13:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Chlewice z przeznaczeniem pod eksploatacje i przeróbkę kruszywa naturalnego. Marcin Lazer 2019-01-22 08:08:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.01.2019 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Boleszkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Marcin Lazer 2019-01-22 08:07:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.01.2019 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Boleszkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Marcin Lazer 2019-01-22 08:06:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Kaleńsko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Marcin Lazer 2019-01-22 08:05:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Kaleńsko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Marcin Lazer 2019-01-22 08:03:29 dodanie dokumentu
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Justyna Woroniak 2019-01-17 13:20:21 dodanie dokumentu
Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Marcin Lazer 2019-01-14 15:26:59 dodanie dokumentu
Informacja i Deklaracja na podatek rolny Justyna Woroniak 2019-01-14 08:51:56 edycja dokumentu
Informacja i Deklaracja na podatek od nieruchomości Justyna Woroniak 2019-01-14 08:48:15 edycja dokumentu
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego Justyna Woroniak 2019-01-14 08:42:10 edycja dokumentu
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego Justyna Woroniak 2019-01-14 08:41:15 edycja dokumentu
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego Justyna Woroniak 2019-01-14 08:32:57 edycja dokumentu
Wykaz udziałów w nieruchomości zabudowanej przeznaczonego do sprzedazy w drodze bez przetargowej Marcin Lazer 2019-01-09 14:02:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IX i XII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2019-01-09 13:59:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-01-09 13:56:44 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 7/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-01-09 13:54:19 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 7/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-01-09 13:53:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2019-01-09 13:53:00 edycja dokumentu