Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Jadwiga Panek - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:34:23 dodanie dokumentu
Bożena Żwirko - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:32:05 dodanie dokumentu
Beata Stankiewicz - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:31:03 dodanie dokumentu
Małgorzata Szczepanik - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:29:39 dodanie dokumentu
Dorota Rybińska - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:28:23 dodanie dokumentu
Renata Matuszewska - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:27:13 dodanie dokumentu
Zbigniew Strzelczyk - Radny Justyna Woroniak 2018-10-30 13:25:32 dodanie dokumentu
Marcin Ciechanowicz - Radny Justyna Woroniak 2018-10-30 13:24:10 dodanie dokumentu
Kazimierz Mita - Radny Justyna Woroniak 2018-10-30 13:22:18 dodanie dokumentu
Sabina Bednarz - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:20:37 dodanie dokumentu
Marek Karnicki - Radny Justyna Woroniak 2018-10-30 13:18:02 dodanie dokumentu
Agnieszka Stankiewicz - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:16:52 dodanie dokumentu
Eugeniusz Mroczkowski - Radny Justyna Woroniak 2018-10-30 13:11:12 edycja dokumentu
Eugeniusz Mroczkowski - Radny Justyna Woroniak 2018-10-30 13:10:52 dodanie dokumentu
Elżbieta Potapińska - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:09:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin z przeznaczeniem pod sklep spożywczo - przemyslowy Marcin Lazer 2018-10-29 08:07:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin z przeznaczeniem pod sklep spożywczo - przemyslowy Marcin Lazer 2018-10-29 08:06:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin z przeznaczeniem pod sklep spożywczo - przemyslowy Marcin Lazer 2018-10-29 08:04:52 dodanie dokumentu
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:48 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:43 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:39 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:33 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:29 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:24 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:17 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:13 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:08 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:50:59 usunięcie załacznika
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA II KWARTAŁ 2018 ROK Justyna Woroniak 2018-10-25 09:07:54 dodanie dokumentu
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA III KWARTAŁ 2018 ROK Justyna Woroniak 2018-10-25 08:28:25 dodanie dokumentu
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-24 13:45:40 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE Justyna Woroniak 2018-10-24 10:51:38 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY BOLESZKOWICE Justyna Woroniak 2018-10-24 10:48:05 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA Justyna Woroniak 2018-10-24 10:46:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/298/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-10-24 10:37:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/299/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 Justyna Woroniak 2018-10-24 10:33:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/301/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Boleszkowice oraz sposobu ich rozliczania Justyna Woroniak 2018-10-24 10:28:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/302/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli Justyna Woroniak 2018-10-24 10:23:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/300/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) na rok 2019 Justyna Woroniak 2018-10-24 10:21:32 dodanie dokumentu
Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz - Gmina Boleszkowice" Krzysztof Fira 2018-10-24 09:37:35 dodanie dokumentu