Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 24/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.06.2018 r. w sprawie: obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-06-08 09:23:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu I rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-06-08 09:22:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu I rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-06-08 09:22:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze rokowań, położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-06-08 09:21:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze rokowań, położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-06-08 09:20:18 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Krzysztof Fira 2018-06-04 15:23:41 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Krzysztof Fira 2018-06-04 15:20:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IX przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-06-04 09:50:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VI i IX przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2018-06-04 09:35:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-06-04 09:14:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-06-04 09:13:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-06-04 09:12:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-06-04 09:09:02 dodanie dokumentu
LISTA KANDYDATÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ FORMALNYCH OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT RODZINY Krzysztof Fira 2018-05-30 09:35:26 edycja dokumentu
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT RODZINY Krzysztof Fira 2018-05-30 09:35:11 dodanie dokumentu
LISTA KANDYDATÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ FORMALNYCH OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT RODZINY Krzysztof Fira 2018-05-30 09:34:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Bolesdzkowice Marcin Lazer 2018-05-29 11:18:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Bolesdzkowice Marcin Lazer 2018-05-29 11:17:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-29 11:11:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-29 11:11:40 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-29 11:11:36 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-29 11:11:33 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-29 11:11:29 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-29 11:11:26 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-29 11:11:22 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-29 11:11:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28.05.2018 r. w sprawie ustalenia terminów pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Porzecze i w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-29 11:07:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28.05.2018 r. w sprawie ustalenia terminów pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Porzecze i w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-29 11:07:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CXXV.235.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Boleszkowice planowanego na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-05-28 10:39:27 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR CXXV.235.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Boleszkowice planowanego na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-05-28 10:38:18 usunięcie załacznika
UCHWAŁA NR CXXV.235.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Boleszkowice planowanego na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-05-28 10:35:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL.122.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-25 11:21:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CXXVIII.243.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Justyna Woroniak 2018-05-25 11:13:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLXXXVI.726.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Boleszkowice na 2018 r. Justyna Woroniak 2018-05-25 11:07:27 dodanie dokumentu
Klauzula Informacyjna Krzysztof Fira 2018-05-24 15:11:47 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna Krzysztof Fira 2018-05-24 15:09:44 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Fira 2018-05-24 12:38:14 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna Krzysztof Fira 2018-05-24 12:35:43 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Fira 2018-05-24 12:34:51 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna Krzysztof Fira 2018-05-24 12:33:11 edycja dokumentu