Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie 35/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminu VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-10-16 07:02:52 edycja dokumentu
Zarządzenie 35/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminu VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-10-16 07:01:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwstycji na środowisko i zawieszeniu postępowania Marcin Lazer 2018-10-15 07:14:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwstycji na środowisko i zawieszeniu postępowania Marcin Lazer 2018-10-15 07:13:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwstycji na środowisko i zawieszeniu postępowania Marcin Lazer 2018-10-15 07:12:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Marcin Lazer 2018-10-15 07:11:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Marcin Lazer 2018-10-15 07:10:08 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Boleszkowice oraz ich rozliczania Justyna Woroniak 2018-10-11 12:05:19 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 ? 2028 Justyna Woroniak 2018-10-11 12:02:38 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-10-11 09:02:01 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na rok 2019 Justyna Woroniak 2018-10-11 09:00:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Justyna Woroniak 2018-10-09 09:24:34 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 Krzysztof Fira 2018-10-08 15:06:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-10-05 11:41:07 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-10-05 11:40:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie 34/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.10.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-10-05 11:37:25 edycja dokumentu
Zarządzenie 34/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.10.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-10-05 11:36:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.10.2018 r. w sprawie określenia wartości nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-10-05 11:35:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 33/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.10.2018 r. w sprawie określenia wartości nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-10-05 11:33:51 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-10-05 10:34:02 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-10-04 09:40:42 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-10-02 09:03:01 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-10-02 09:02:47 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-10-02 08:57:52 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-10-02 08:57:15 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-10-02 08:55:46 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-10-02 07:25:44 usunięcie dokument
Wykaz udzialu w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym połozonym w m. Porzecze, przeznaczony do sprzedazy w drodze bezprzetargowej Marcin Lazer 2018-10-02 07:25:23 edycja dokumentu
Wykaz udzialu w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym połozonym w m. Porzecze, przeznaczony do sprzedazy w drodze bezprzetargowej Marcin Lazer 2018-10-02 07:21:31 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 Krzysztof Fira 2018-10-01 17:23:22 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 Krzysztof Fira 2018-10-01 17:22:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/291/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 Justyna Woroniak 2018-10-01 15:32:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/290/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-10-01 15:30:08 dodanie dokumentu
Pan Miłosz Lewandowski - za 2017 rok Justyna Woroniak 2018-10-01 13:46:35 dodanie dokumentu
Pan Piotr Bogusław - na zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-10-01 13:43:49 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-10-01 10:25:26 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych do Rady Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-10-01 10:17:29 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych do Rady Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-10-01 10:17:11 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 roku Justyna Woroniak 2018-10-01 09:32:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/297/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży udziału w nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe Justyna Woroniak 2018-10-01 09:25:19 dodanie dokumentu