Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 07 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Granty sołeckie 2018 w Gminie Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-09-07 12:15:42 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 07 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Granty sołeckie 2018 w Gminie Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-09-07 12:15:02 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do najmu położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-09-06 14:19:58 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do najmu położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-09-06 13:02:33 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do najmu położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-09-06 13:01:49 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 32/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-09-06 13:00:40 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 32/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-09-06 12:59:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boleszkowice Marcin Lazer 2018-09-06 12:58:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boleszkowice Marcin Lazer 2018-09-06 12:56:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/284/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-09-06 09:18:03 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XL/284/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-09-06 09:16:42 usunięcie załacznika
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-09-06 09:14:24 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-09-05 08:39:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/289/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boleszkowice na lata 2018 - 2023 Justyna Woroniak 2018-09-03 15:15:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/284/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-09-03 15:13:07 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA DO OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ul. Słoneczna 24 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-09-03 10:24:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/288/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli Justyna Woroniak 2018-08-31 12:18:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/286/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Justyna Woroniak 2018-08-31 12:16:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/285/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie nadania odznaczenia Honorowego Obywatela Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-08-31 12:10:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/287/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie darowizny nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice na rzecz Skarbu Państwa Justyna Woroniak 2018-08-31 12:07:48 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku Justyna Woroniak 2018-08-31 12:04:12 dodanie dokumentu
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK DO OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH Justyna Woroniak 2018-08-30 11:46:57 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu Justyna Woroniak 2018-08-27 16:07:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Justyna Woroniak 2018-08-27 12:58:35 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Justyna Woroniak 2018-08-27 12:25:05 edycja dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Justyna Woroniak 2018-08-27 12:24:13 dodanie dokumentu
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-08-27 12:19:16 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie: Wójt Gminy Boleszkowice podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 Krzysztof Fira 2018-08-24 12:42:53 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Boleszkowice - obowiązuje od dnia 27 czerwca 2018 roku Justyna Woroniak 2018-08-24 09:30:43 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli Justyna Woroniak 2018-08-22 09:13:30 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boleszkowice na lata 2018 ? 2023 Justyna Woroniak 2018-08-22 09:11:20 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie darowizny nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice na rzecz Skarbu Państwa Justyna Woroniak 2018-08-22 09:09:20 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Justyna Woroniak 2018-08-22 09:07:40 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie nadania odznaczenia Honorowego Obywatela Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-08-22 09:06:24 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-08-22 08:54:58 dodanie dokumentu
Link do strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej Justyna Woroniak 2018-08-21 07:35:36 dodanie dokumentu
KALENDARZ WYBORCZY Justyna Woroniak 2018-08-21 07:31:46 dodanie dokumentu
PODZIAŁ GMINY BOLESZKOWICE NA OKRĘGI WYBORCZE Justyna Woroniak 2018-08-21 07:27:02 dodanie dokumentu
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko: pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych Justyna Woroniak 2018-08-10 11:51:17 dodanie dokumentu
Oferta Stowarzyszenia Szlak Templariuszy z Chwarszczan, pn. Sąsiedzi i Przybysze. Słowianie, Germanie i Templariusze - Warsztaty Kultury Średniowiecznej Justyna Woroniak 2018-08-10 11:47:49 edycja dokumentu