Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sabina Bednarz - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:20:37 dodanie dokumentu
Marek Karnicki - Radny Justyna Woroniak 2018-10-30 13:18:02 dodanie dokumentu
Agnieszka Stankiewicz - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:16:52 dodanie dokumentu
Eugeniusz Mroczkowski - Radny Justyna Woroniak 2018-10-30 13:11:12 edycja dokumentu
Eugeniusz Mroczkowski - Radny Justyna Woroniak 2018-10-30 13:10:52 dodanie dokumentu
Elżbieta Potapińska - Radna Justyna Woroniak 2018-10-30 13:09:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin z przeznaczeniem pod sklep spożywczo - przemyslowy Marcin Lazer 2018-10-29 08:07:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin z przeznaczeniem pod sklep spożywczo - przemyslowy Marcin Lazer 2018-10-29 08:06:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin z przeznaczeniem pod sklep spożywczo - przemyslowy Marcin Lazer 2018-10-29 08:04:52 dodanie dokumentu
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:48 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:43 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:39 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:33 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:29 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:24 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:17 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:13 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:51:08 usunięcie załacznika
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-25 14:50:59 usunięcie załacznika
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA II KWARTAŁ 2018 ROK Justyna Woroniak 2018-10-25 09:07:54 dodanie dokumentu
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA III KWARTAŁ 2018 ROK Justyna Woroniak 2018-10-25 08:28:25 dodanie dokumentu
Gmina Boleszkowice ogłasza pzretarg nieograniczony na zadanie pt. " Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach" Krzysztof Fira 2018-10-24 13:45:40 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE Justyna Woroniak 2018-10-24 10:51:38 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY BOLESZKOWICE Justyna Woroniak 2018-10-24 10:48:05 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA Justyna Woroniak 2018-10-24 10:46:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/298/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-10-24 10:37:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/299/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 Justyna Woroniak 2018-10-24 10:33:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/301/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Boleszkowice oraz sposobu ich rozliczania Justyna Woroniak 2018-10-24 10:28:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/302/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli Justyna Woroniak 2018-10-24 10:23:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/300/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) na rok 2019 Justyna Woroniak 2018-10-24 10:21:32 dodanie dokumentu
Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz - Gmina Boleszkowice" Krzysztof Fira 2018-10-24 09:37:35 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SZCZECINIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-10-19 09:47:59 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach z dnia 18 października 2018r. Krzysztof Fira 2018-10-18 14:21:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-10-16 07:12:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2018-10-16 07:11:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VIII i XI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2018-10-16 07:09:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-10-16 07:05:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-10-16 07:04:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-10-16 07:04:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 36/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-10-16 07:03:19 dodanie dokumentu