Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o V i VIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2018-03-27 11:34:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-03-27 11:29:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-03-27 11:26:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-03-27 11:25:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-03-27 11:24:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-03-27 11:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:23:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:22:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:22:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:20:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-03-27 11:20:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-03-27 11:19:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-03-27 11:19:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-03-27 11:18:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:17:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:16:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 marca 2018r. Krzysztof Fira 2018-03-26 12:58:06 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-03-21 12:30:09 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Justyna Woroniak 2018-03-21 12:24:57 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Justyna Woroniak 2018-03-21 12:19:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/250/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych Justyna Woroniak 2018-03-21 12:12:20 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2018r. Justyna Woroniak 2018-03-21 12:09:21 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Justyna Woroniak 2018-03-21 12:07:04 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc Gminy Boleszkowice osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny" Justyna Woroniak 2018-03-21 12:01:27 dodanie dokumentu
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA IV KWARTAŁ 2017 ROK Krzysztof Fira 2018-03-19 16:53:21 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz Gmina Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-03-13 14:20:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-03-05 16:10:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-03-05 16:08:44 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-03-05 16:08:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.03.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-03-05 16:07:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.03.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-03-05 16:05:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/249/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-02-27 13:23:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Justyna Woroniak 2018-02-27 13:21:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 ? 2024 Justyna Woroniak 2018-02-27 12:55:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Justyna Woroniak 2018-02-27 12:51:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-02-27 12:48:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych Justyna Woroniak 2018-02-27 12:45:23 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2018 roku Justyna Woroniak 2018-02-27 12:36:06 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-02-20 11:47:05 edycja dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-02-20 11:46:31 edycja dokumentu