Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018rok Justyna Woroniak 2018-05-02 10:53:00 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 roku Justyna Woroniak 2018-04-27 12:31:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych Justyna Woroniak 2018-04-27 12:28:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Justyna Woroniak 2018-04-27 12:24:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Justyna Woroniak 2018-04-27 12:21:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zespołu przyrodniczo ? krajobrazowego ?Porzecze? Justyna Woroniak 2018-04-27 12:17:50 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Boleszkowice: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni scieków w miejscowości Gudzisz - Gmina Boleszkowice." Krzysztof Fira 2018-04-24 14:10:43 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na stanowisko : Asystent rodziny Krzysztof Fira 2018-04-23 19:16:38 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz Gmina Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-04-20 09:09:53 usunięcie załacznika
OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH Krzysztof Fira 2018-04-19 21:30:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania Marcin Lazer 2018-04-18 11:51:42 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania Marcin Lazer 2018-04-18 11:49:40 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zespołu przyrodniczo- krajobrazowego Porzecze Justyna Woroniak 2018-04-18 11:20:34 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych Justyna Woroniak 2018-04-18 11:19:39 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zespołu przyrodniczo- krajobrazowego Porzecze Justyna Woroniak 2018-04-18 11:18:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Pojezierna Justyna Woroniak 2018-04-18 11:16:54 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Poznaniu Justyna Woroniak 2018-04-18 11:16:25 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Pojezierna Justyna Woroniak 2018-04-18 11:14:54 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-04-18 11:12:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie szacowanie szkód łowieckich Krzysztof Fira 2018-04-17 08:13:34 dodanie dokumentu
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Marcin Lazer 2018-04-09 09:30:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/256/2018 RADY Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 Justyna Woroniak 2018-04-06 08:43:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018rok Justyna Woroniak 2018-04-06 08:40:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Boblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-04-04 10:46:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2018 r. Justyna Woroniak 2018-04-03 12:46:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego ?Pomoc Gminy Boleszkowice osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny? Justyna Woroniak 2018-04-03 12:42:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/250/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych Justyna Woroniak 2018-04-03 12:39:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/258/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Justyna Woroniak 2018-04-03 12:35:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/257/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Justyna Woroniak 2018-04-03 12:33:24 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz Gmina Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-04-03 11:12:37 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 22 lutego 2018 roku Justyna Woroniak 2018-04-03 11:01:54 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wójt Gminy Boleszkowice informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-04-03 07:34:05 dodanie dokumentu
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "Chrobry" z Boleszkowic, pn. " Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz bieżące utrzymanie obiektu sportowego? Krzysztof Fira 2018-03-29 18:37:53 edycja dokumentu
Oferta Stowarzyszenia "Szlak Templariuszy " z Chwarszczan, pn. Konferencja "Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczypospolitej? Krzysztof Fira 2018-03-29 18:30:06 edycja dokumentu
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "Chrobry" z Boleszkowic, pn. " Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz bieżące utrzymanie obiektu sportowego? Krzysztof Fira 2018-03-29 18:29:03 dodanie dokumentu
Oferta Stowarzyszenia "Szlak Templariuszy " z Chwarszczan, pn. Konferencja "Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczypospolitej? Krzysztof Fira 2018-03-29 09:48:26 edycja dokumentu
Oferta Stowarzyszenia "Szlak Templariuszy " z Chwarszczan, pn. Konferencja "Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczypospolitej? Krzysztof Fira 2018-03-29 09:48:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany Marcin Lazer 2018-03-27 11:42:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2018-03-27 11:40:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-03-27 11:36:38 dodanie dokumentu