Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Adaptacja pomieszczeń biblioteki w Boleszkowicach - komputery

 

Boleszkowice, dnia 12.04.2007 r. 

 

P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y  

Zamawiający:

Gmina Boleszkowice

ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice  

z a p r a s z a

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:

Adaptacja pomieszczeń biblioteki Publiczno- szkolnej w Boleszkowicach na punkt informacyjno- edukacyjny”

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - I piętro - pokój nr 14 - w godz. 7.30 - 15.00 - lub na stronie internetowej www.bip.boleszkowice.pl odpłatność /koszty powielenia przesyłu/ - 20 złotych. płatne w kasie Urzędu lub na konto Zamawiającego w Banku PEKO SA o/ Dębno nr 30124035521111000040464709  

  1. Zakres zamówienia

Dostawa i montaż 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowej, drukarki atramentowej, skanera, 4 stolików pod komputery, 8 krzeseł pod stanowiska komputerowe.

Szczegółowo zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

3.. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.  

4. Wymagany termin zakończenia inwestycji - 15.06.2007 r.  

5. Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust.2

Ustawy - prawo zamówień publicznych.  

6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

  1. spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2. nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

  3. spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych  

7. Kryterium oceny ofert - cena - 100 %.  

8. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 -

sekretariat - I piętro - pokój nr 7 w terminie do 26.04.2007 r. do godz. 11.00.  

9..Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2007 r. o godz. 11.10 w siedzibie Urzędu Gminy

w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - sala posiedzeń - pokój nr 3.  

10. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.  

11. Zamawiający nie będzie wykorzystywał aukcji elektronicznej do udzielenia zamówienia  

12. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

095-7606124 w. 43 - Pan Włodzimierz Mazur w godz. 08.00 - 14.00.

- - ” - Pan Roman Czerwiński - “ -

13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

30230000-0

 

 

 

Urządzenia Komputerowe

30240000-3

 

 

 

Oprogramowanie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_Komputery_Biblioteka_Boleszkowice.doc (DOC, 26KB) 2007-03-14 15:17:11 26KB 473 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_komputery_biblioteka_Boleszkowice.doc (DOC, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-03-14 15:17:11 115KB 55 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 14-03-2007 15:17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 14-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 14-03-2007 15:22:46