UCHWAŁA NR XXXIX/271/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028

 

UCHWAŁA NR XXXIX/271/2018
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028.

 

            Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.       W uchwale XXXI/233/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

   1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

   2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Boleszkowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 3.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zał. Nr 1 WPF.pdf 2018-07-03 13:13:03 pobrano 63 razy
2 zalacznik ZAŁ. Nr 2 WPF.pdf 2018-07-03 13:13:03 pobrano 58 razy
3 zalacznik Załącznik Nr 3 do uchwały WPF.docx 2018-07-03 13:13:03 pobrano 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 03-07-2018 13:13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 03-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 03-07-2018 13:13:03