UCHWAŁA Nr XXXIX/279/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice

 

R A D A  G M I N Y

 BOLESZKOWICE                                

 

   UCHWAŁA Nr XXXIX/279/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, z późn.zm.)  oraz art. 13 ust. 1 i art. 28 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, z późn zm.) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego (dawny ośrodek zdrowia w m. Namyślin) o powierzchni użytkowej 68,40 m2 wraz z przynależna piwnicą o powierzchni 11,40 m2, położonego w miejscowości Namyślin 11 wraz udziałem wynoszącym 226/1000 w częściach wspólnych budynku i działce oznaczonej nr 229/1 o powierzchni 0,14 ha, obręb Namyślin.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                     R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:48:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:48:02