UCHWAŁA Nr XXXIX/276/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023

R A D A  G M I N Y

  BOLESZKOWICE                               

UCHWAŁA Nr XXXIX/276/201

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 – 2023”zmiania się załącznik, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:46:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:46:50