Ogłoszenie o IX przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       IX przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin będących własnością GMINY  BOLESZKOWICE

 

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wartość w [zł] + VAT od wylicytowany kwoty

Wadium w

[zł]

Zapis dokumentów planistycznych

110/14

0,0886

SZ1M/00022601/0

19.800,00

2.000,00

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak: Bd.6730.8.2011 z dnia 14.04.2011 r. dla działek ustalono warunki zabudowy pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z przyłączem wody, energii elektrycznej oraz przyłączem do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe;

110/15

0,0936

20.800,00

2.000,00

599/3

0,1117

24.400,00

2.500,00

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak: Bd.6730.7.2011 z dnia 14.04.2011 r. ustalono warunki zabudowy pod budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z przyłączem wody, energii elektrycznej oraz przyłączem do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe;

Nieruchomości powstały z podziału działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 110/12 i 599/1 obręb Namyślin. Położone są przy drodze powiatowej z lewej strony, jadąc z m. Namyślin do m. Chlewice.

Dziewiąte przetargi odbędą się w dniu 9 lipca 2018 r. w godzinach: 930 (działka 110/14), 945 (działka 110/15), 1000 (działka 599/3) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 03.07.2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 01.06.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Mapa Namyslin.bmp 2018-06-04 09:50:29 pobrano 82 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 04-06-2018 09:50:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 04-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 04-06-2018 09:50:29