Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Urszula Jolanta Lewandowska - Dziedzic - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach 2008-12-01 09:44:32
Zygmunt Tatała - Radny RG 2008-06-02 15:43:07
Zbigniew Wojtaluk - Radny RG 2008-06-02 15:37:14
Zbigniew Urban - Radny RG 2008-06-02 15:31:42
Wojciech Ciechanowicz - Radny RG 2008-06-02 15:20:42
Waldemar Ćwiok - Radny RG 2008-06-02 15:14:20
Teresa Macyszyn - Radna RG 2008-06-02 15:07:32
Tadeusz Biarda - Radny RG 2008-06-02 14:55:56
Renata Matuszewska - Radna RG 2008-06-02 14:48:44
Jolanta Wawrzyniak - Radna RG 2008-06-02 14:41:13
Jerzy Krawczyk - Radny RG 2008-06-02 14:32:52
Franciszek Ciechanowicz - Radny RG 2008-06-02 14:25:45
Daniel Janiak - Radny RG 2008-06-02 14:14:39
Artur Żugaj - Radny RG 2008-06-02 14:08:07
Andrzej Hadryś - Radny RG 2008-06-02 13:59:27
Małgorzata Kopyłowska - Sekretarz Gminy 2008-06-02 11:55:52
Sabina Podhajna - Kierownik USC 2008-06-02 11:48:37
Maria Zaradzka - Kierownik OPS 2008-06-02 11:43:12
Jerzy Kopaszewski -Przewodniczący RG 2008-06-02 11:39:01
Jan Woźniak - Wójt Gminy 2008-06-02 11:32:29
Eugenia Juszczak - Skarbnik Gminy 2008-06-02 11:25:52
Sylwia Łaskarzewska - Pacewicz - Dyrektor PG w Boleszkowicach 2008-06-02 11:08:25
Małgorzata Szczepanik - Dyrektor SP w Boleszkowicach 2008-06-02 10:48:33
Henryka Knap - Dyrektor SP Gudzisz 2008-06-02 10:32:28
Cecylia Mazur - Dyrektor Przedszkola 2008-06-02 09:06:15