Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) położony w m. Namyślin

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

 

OGŁASZA

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin będącego własnością GMINY BOLESZKOWICE

 

1. Położenie lokalu użytkowego- m. Namyślin 11;

2. Działka ewidencyjna- 229/1 o pow. 0,14 ha;

3. Powierzchnia użytkowa lokalu- 68,40 m2;

4. Powierzchnia przynależnych pomieszczeń- Piwnica- 11,40 m2;

6. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku - 226/1000;

7. Cena wywoławcza- 65.000,00

8. Wadium- 5.000,00 zł

9. Nr Księgi Wieczystej - SZ1M/00027833/0

10. Brak Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren obgięty działką nr 229/1 stanowi strefę stanowi strefę usług handlu, gastronomii, administracji, zdrowia, kultury i innych usług towarzyszących.

Czwarty przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 800 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 18.06.2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu. W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej). Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36 lub 506 506 079.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 21.05.2019 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 22-05-2019 09:51:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 22-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 22-05-2019 09:52:22