Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)