Zarządzenie Nr 41/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.12.2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w m. Wierutno stanowiącej własność Gminy Boleszkowice.

ZARZĄDZENIE NR 41/N/2018

 

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 04.12.2018 r.

 

W sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w m. Wierutno stanowiącej własność Gminy Boleszkowice.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 25 i art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) oraz Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28.11.2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do dzierżawy nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 1206/1 o powierzchni 2,7650 ha obręb Boleszkowice w celu przeprowadzenia rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów, w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony.

§ 2

Wykaz nieruchomości o których mowa § 1 podlega ogłoszeniu i podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 04-12-2018 14:32:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 04-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 04-12-2018 14:34:04