Zarządzenie Nr 40/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30.11.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości będącego własnością Gminy Boleszkowice.

ZARZĄDZENIE NR 40/N/2018

 

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 30.11.2018 r.

 

W sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości będącego własnością Gminy Boleszkowice.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zmianami), art. 13 ust. 1 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) oraz Uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice,

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 154/1000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boleszkowice, oznaczonej jako działka 1376/7 o powierzchni 0,0202 ha obręb Boleszkowice wraz z pomieszczeniem gospodarczym nr 3, 5 i 6 o ogólnej powierzchni 30,60 m2, położonej przy Placu Bolesława Chrobrego 1 i 2, w drodze bezprzetargowej.

§ 2

Wykaz nieruchomości o których mowa § 1 podlega ogłoszeniu i podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 04-12-2018 10:30:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 04-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 04-12-2018 10:31:09