Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwstycji na środowisko i zawieszeniu postępowania

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zmianami) Wójt Gminy Boleszkowice

zawiadamia, że

1) w dniu 9 października 2018 r. postanowieniem  znak: OŚGN.DŚ.6220.19.2018 nałożył na Firmę Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o. o., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, w imieniu której działa Pan Tomasz Szynkowski (DOMERL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o.), ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Boleszkowice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi” położonego na terenie działki 180/1 obręb Gudzisz, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko;

2) w dniu 9 października 2018 r. postanowieniem  znak: OŚGN.DŚ.6220.20.2018 zawiesił postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji środowiskowej do momentu przedłożenia raportu ooś.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boleszkowice, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boleszkowice oraz wywieszenie na tablicy sołeckiej we wsi Gudzisz.

Z uwagi na fakt, iż wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie wymaga zapewnienia udziału społeczeństwa, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowień oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Boleszkowice, pok. Nr 16, w godz. 800 - 1400 (poniedziałek - czwartek) lub 800 - 1200 (piątek).

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zmianami) niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 10.10.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 15-10-2018 07:12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 15-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 15-10-2018 07:14:08