Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Boleszkowice oraz ich rozliczania