Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Namyślin

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Uchwały Nr XXXIX/279/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice,

Wójt Gminy w Boleszkowicach

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

 

wykaz nieruchomości lokalowej- lokal użytkowy nr 1 położony w budynku mieszkalno -użytkowym w m. Namyślin 11, na działce 229/1 o powierzchni 0,14 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Położenie nieruchomości- Namyślin 11

2. Nr lokalu- lokal użytkowy nr 1

3. Powierzchnia użytkowa lokalu- 68,40 m2

4. Powierzchnia przynależnych pomieszczeń- piwnica- 11,40 m2

5. Działka ewidencyjna o nr- 229/1 o pow. 0,14 ha

6. Nr Księgi Wieczystej- SZ1M/00027833/0

7. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku- 226/1000

8. Cena wywoławcza nieruchomości- 65.000,00 zł

 

Nieruchomość lokalowa położona jest w m. Namyślin nr 11 przy drodze wojewódzkiej nr 127. Lokal to były ośrodek zdrowia.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą Nr XXIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku, teren obgięty działką nr 229/1 stanowi strefę usług handlu, gastronomii, administracji, zdrowia, kultury i innych usług towarzyszących.

 

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dni od daty podpisania ogłoszenia.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia: 04.10.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia: …………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 05-10-2018 11:40:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 05-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 05-10-2018 11:41:07