Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do najmu położonej w m. Namyślin

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami),

Wójt Gminy Boleszkowice

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

wykaz nieruchomości lokalowej- lokal użytkowy w budynku mieszkalno - użytkowym położonym na działce 160/2 o powierzchni 0,1643 ha w m. Namyślin w budynku nr 70. Nieruchomość przeznaczona jest do najmu z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy.

1. Położenie nieruchomości lokalowej- Namyślin 70

2. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej- 82,30 m2

3. Działka ewidencyjna o nr- 160 o pow. 0,1643 ha

4. Nr Księgi Wieczystej- SZ1M/00022600/3

5. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku- 1584/10000

6. Stawka minimalna czynszu najmu (netto)- 987,60

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą Nr XXIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku, teren obgięty działką nr 160/2 to teren istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie - uzupełnienia i adaptacji istniejących układów przestrzennych.

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia: 03.09.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia: …………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 06-09-2018 13:01:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 06-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 06-09-2018 14:19:58