Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boleszkowice

ZARZĄDZENIE NR 25/2018

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boleszkowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami),

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustalam minimalne stawki czynszu za najem 1 m2 komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boleszkowice, określonych w załączniku nr 1.

2. Minimalna stawka czynszu stanowi podstawę do ustalenia wartości rynkowej czynszu za lokal, który ma być oddany w najem lub dzierżawę.

§ 2

Ustalam wskaźnik wzrostu czynszu dla lokali użytkowych objętych umowami najmu lub dzierżawy
w wysokości 3 % w stosunku do czynszu zawartego w podpisanej umowie. Podwyżkę czynszu wprowadza się od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 3

W przypadku bezumownego korzystania z lokalu użytkowego po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, ustalam odszkodowanie w wysokości 200 % wartości brutto czynszu dotychczasowego,
a w przypadku samowolnego zajęcia lokalu 200 % stawki brutto aktualnego obowiązującego czynszu minimalnego, właściwego dla położenia i rodzaju lokalu.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania od najemcy lub dzierżawcy uiszczenia kaucji zabezpieczającej ewentualne roszczenia Gminy Boleszkowice z tytułu zawartej umowy najmu lub dzierżawy.

§ 5

Wójt Gminy ze względu na warunki i położenie lokalu jak również rodzaj prowadzonej działalności może podwyższyć lub obniżyć do 50 % stawkę czynszu określoną w § 1 w stosunku do stawki minimalnej.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Usług Komunalnych Boleszkowice.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

TABELA

MINIMALNYCH  STAWEK  CZYNSZU  ZA  NAJEM  I  DZIERŻAWĘ  

LOKALI  UŻYTKOWYCH

 

L. p.

Lokale użytkowe przeznaczone na cele:

Stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. użytkowej

1

Prowadzenia działalności gospodarczej

12,00

2

Garaże

5,00

3

Komórki i pomieszczenia gospodarcze

2,00

4

Piwnice (nie dotyczy przynależnych do mieszkań)

3,00

5

Inne

5,00

W zależności od wyposażenia lokali użytkowych do ceny czynszu najmu doliczone zostaną dodatkowe koszty związane z jego utrzymaniem (centralne ogrzewanie i odprowadzanie ścieków).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 06-09-2018 12:56:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 06-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 06-09-2018 12:58:46