UCHWAŁA NR XL/289/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boleszkowice na lata 2018 - 2023

 

UCHWAŁA NR XL/289/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

 

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boleszkowice na lata 2018 - 2023

 

Na podstawie art. 16b ust. 1 i 2 oraz art.17 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1580) Rada Gminy Boleszkowice  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boleszkowice na lata 2018 – 2023 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Ryszard Stoparek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 03-09-2018 15:15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 03-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 03-09-2018 15:15:59