OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH

OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach poszukuje pracownika socjalnego.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA:

 

  1. Informacje o umowie: umowa o pracę na czas określony z możliwością przejścia na umowę na czas nieokreślony
  1. Wymagania kwalifikacyjne:

Do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:

1) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub

2) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub

3) dyplom wyższej szkoły na kierunku praca socjalna albo,

4) ukończone przed dniem 01.05.2004r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, politologia i nauki społeczne , psychologia, politologia, socjologia lub

5) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (studia ukończone przed 01.01.2008r. lub kontynuowane 01.01.2008r.) albo

6) ukończone do dnia 31.10.2007r. studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo

7) rozpoczęcie przed dniem 01.05.2004r.  i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

8) ukończone do dnia 31 grudnia 2013r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana od roku akademickiego 2008/20096. Warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego -jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów:

- Aksjologia pracy socjalnej

- Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej

- Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia

- Elementy teorii organizacji i zarządzania

- Struktura i organizacja pomocy społecznej

- System prawny pomocy społecznej w Polsce – pomoc świadczona obywatelom polskim   oraz cudzoziemcom

- Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system świadczeń rodzinnych i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

- Teoretyczne podstawy pracy socjalnej

- Metodyka pracy socjalnej

- Projekt socjalny

- Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne- organizacja i podstawy prawne

- Działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne o charakterystyka socjologiczna

- wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych- organizacja i podstawy prawne

- Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego

- Superwizja pracy socjalnej

oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20080270158

 

  1. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w formie:
  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice

 

            Oferty pracy przyjmowane będą do dnia 30 lipca 2018 roku. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Telefon 095 760 62 31

 

            Link do strony wyjaśniającej kwalifikacje pracownika socjalnego:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 13-07-2018 07:54:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 13-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 13-07-2018 07:54:06