Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXIX/281/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice

R A D A  G M I N Y

  BOLESZKOWICE                               

UCHWAŁA Nr XXXIX/281/201

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice

 

                 Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487, ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

§1. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od następujących obiektów chronionych:

1) przedszkoli, szkół i obiektów kultu religijnego;

2) cmentarza.

 

§2. Odległość, o której mowa w §1 mierzona będzie w linii prostej od punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, bądź wejścia do budynku, w którym punkt sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych jest usytuowany do:

  1. budynków i budowli, o których mowa w § 1 pkt 1;
  2. granicy obiektu, o którym mowa w § 1 pkt 2, a w przypadku, gdy obiekt o którym mowa w § 1 pkt 2 posiada trwałe ogrodzenie - do ogólnodostępnego wejścia do tego obiektu.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§4. Traci moc uchwała Nr XIII/80/2007 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Boleszkowice.  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 3 z 2008r.,poz.59).

 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

UZASADNIENIE

10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozszerza zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Dotychczas zabronione było spożycie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Rada Gminy Boleszkowice zobligowana była do podjęcia uchwały określającej między innymi zasady usytuowania na terenie Gminy Boleszkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych względem obiektów chronionych i miejsc o szczególnym charakterze,  tak aby  usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Rada Gminy przed podjęciem przedmiotowej uchwały zasięgnęła  opinii jednostek pomocniczych gminy.

Podjęta nowa uchwała jest wysoce sprzyjająca działaniom służącym ograniczaniu spożycia napojów alkoholowych, w pobliżu obiektów, które Rada Gminy uznaje za zasługujące na specjalną ochronę. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:38:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:38:33