UCHWAŁA Nr XXXIX/269/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXIX/269/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Po zapoznaniu się:

 

  1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za 2017 rok;
  2. ze sprawozdaniem finansowym;
  3. z opinią  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
  4. z informacją o stanie mienia Gminy Boleszkowice;
  5. ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice

 

- udziela się Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:36:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:36:11