ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przy­gotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroże­nia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

ZARZĄDZENIE  NR  15/2018

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie przy­gotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroże­nia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

Na podstawie art.20 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430), § 11 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 2, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r.  Nr 98,  poz. 978) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem
bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego
zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych
zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się główne stanowisko kierowania w stałej
siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice i w zapasowym miejscu pracy w budynku Remizy Strażackiej w Boleszkowicach .

§ 2. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem głównego stanowiska kierowania powierza
się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.1. Tworzy się następującą strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania:

  1. szef stanowiska kierowania - Wójt,
  2. zespół kierowania i planowania,
  3. zespół zabezpieczenia logistycznego.

 

  1. W ramach głównego stanowiska kierowania, funkcjonuje stały dyżur zorganizowany
    zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Boleszkowice  z dnia 16 października 2017 r
    . w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Boleszkowice na czas zewnętrznego
    zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 27-06-2018 07:34:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 27-06-2018 07:34:58