Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Porzecze

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Uchwały Nr XL/203/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2014 r.,

Wójt Gminy w Boleszkowicach

Podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Nr działki

Położenie

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wartość w [zł] + VAT od wylicytowany kwoty

Zapis studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice

97

Porzecze

0,0259

SZ1M/00022592/3

4.300,00

Strefa zabudowy rekreacyjnej i uzupełniającej usługowej, na bazie istniejącego i nowego zainwestowania miejscowości Porzecze, Chlewice i Kaleńsko oraz osady leśnej Wielopole.

Nieruchomość oznaczona nr 97 położona jest na terenie miejscowości Porzecze, przy drodze wojewódzkiej 127 Dębno - granica państwa. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt nabywcy, Gmina Boleszkowice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności. W związku z powyższym ewentualne wznowienie granic nieruchomości leży po stronie kupującego.

 

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dni od daty podpisania ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 08.05.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia …………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 09-05-2018 11:12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 09-05-2018 11:13:45