Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami), Uchwały Nr XL/212/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r., Nr 7, poz. 107), Uchwały Nr XV/79/2004 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr XL/212/2001 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od sprzedaży nieruchomości lokalowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r., Nr 17, poz. 315), Uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r., Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r. oraz Uchwały Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Wójt Gminy Boleszkowice

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

wykaz nieruchomości lokalowej- lokal nr 3 w budynku mieszkalnym położonym na działce 1809 w m. Boleszkowice przy ul. Poznańskiej 22 wraz z boksem gospodarczym nr 3 położonym na tej samej działce. Powierzchnia działki wynosi 0,1358 ha. Nieruchomość lokalowa przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

1. Położenie nieruchomości lokalowej- m. Boleszkowice ul. Poznańska 22, lokal nr 3

2. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej- 82,80 m2

3. Piwnica przynależna do lokalu o powierzchni- 23,40 m2

4. Działka ewidencyjna o nr- 1809 o pow. 0,1358 ha

5. Położenie boksu garażowego- m. Boleszkowice działka 1809

6. Powierzchnia użytkowa boksu garażowego- 36,30 m2

7. Ogólna wartość 94.031,00

8. Procent udzielonej bonifikaty- 80 %

9. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku- 255/1000

10. Koszty przygotowania dokumentacji- 1.438,00 zł

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1M/00045529/8.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą Nr XXIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku, teren obgięty działką nr 1809 to teren istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie - uzupełnienia i adaptacji istniejących układów przestrzennych.

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia: 27.04.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia: …………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 09-05-2018 10:53:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 09-05-2018 10:54:37