Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2017. 2017-01-31 15:09:40
Uchwała Nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2017 rok. 2017-01-31 14:49:39
Uchwała Nr XXIV/156/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Porzecze. 2017-01-31 14:46:49
UCHWAŁA Nr XXIV/157/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2017-01-31 14:35:47
UCHWAŁA NR XXIV/158/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice 2017-01-31 13:55:46
Uchwała Nr XXIV/159/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. " wykonanie projektu budowlanego wieży widokowej w Boleszkowicach w ramach projektu INTERREG VA pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry". 2017-01-31 14:59:18
UCHWAŁA NR XXV/160/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok. 2017-02-27 12:33:16
Uchwała Nr XXV/161/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Porzecze. 2017-02-27 12:34:42
UCHWAŁA NR XXV/162/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Boleszkowice. 2017-02-27 12:39:11
Uchwała Nr XXV/163/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych. 2017-02-27 12:36:05
UCHWAŁA NR XXVI/164/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok. 2017-04-03 09:06:26
Uchwała Nr XXVI/165/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2017-04-03 08:46:58
Uchwała Nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2017-04-03 08:41:43
UCHWAŁA NR XXVI/167/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2017 roku. 2017-04-03 08:51:16
UCHWAŁA NR XXVI/168/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Boleszkowice. 2017-04-03 08:50:05
UCHWAŁA NR XXVI/169/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032? 2017-04-03 08:40:08
Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniającej uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych. 2017-04-03 08:48:31
UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok. 2017-05-08 11:51:29
UCHWAŁA NR XXVII/172/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2024 2017-05-08 12:11:52
Uchwała Nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 2017-05-08 11:47:01
UCHWAŁA NR XXVII/174/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2017 rok w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Boleszkowice 2017-05-08 11:44:07
UCHWAŁA Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Boleszkowice. 2017-06-02 14:47:21
Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Boleszkowice. 2017-06-02 14:46:16
Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice. 2017-06-02 14:40:33
Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2017-06-02 15:01:21
UCHWAŁA NR XXVII/179/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok. 2017-06-02 15:04:16
UCHWAŁA NR XXVIII/180/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boleszkowice na lata 2017-2019 2017-06-02 14:43:08
Uchwała Nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-07-12 09:23:42
Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-07-12 08:48:57
UCHWAŁA NR XXIX/183/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok. 2017-07-12 09:17:09
Uchwała Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 2017-07-17 16:07:54
Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-07-12 09:20:37
Uchwała Nr XXIX/186/2017 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-07-12 09:19:36
Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-07-12 09:22:36
Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Boleszkowice Nr XIV/97/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice 2017-07-12 07:48:55
Uchwała Nr XXIX/189/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2017 roku 2017-07-12 07:56:02
Uchwała Nr XXIX/190/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2017 roku 2017-07-12 07:50:20
Uchwała Nr XXIX/191/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2017 roku 2017-07-12 07:47:50
UCHWAŁA Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/175/2017 w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Boleszkowice 2017-07-12 07:54:17
Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice 2017-07-12 07:57:23
Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 ? 2021 2017-07-12 07:45:34
Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie podjęcia działań dotyczących remontu części drogi powiatowej nr 2142Z w miejscowości Kaleńsko 2017-07-12 07:46:52
Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2017-07-12 07:51:16
Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Chlewice 2017-07-12 08:00:14
Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice 2017-07-12 07:58:40
Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Boleszkowice. 2017-07-12 07:53:22
Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-07-12 09:21:38
UCHWAŁA NR XXX/201/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok 2017-09-05 09:50:13
Uchwała Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2017-09-05 09:18:17
Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Reczyce. 2017-09-05 09:23:45
Uchwała Nr XXX/204/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Dębnie. 2017-09-05 09:13:10
Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2017-09-05 10:00:18
Uchwała Nr XXX/206/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 2017-09-05 09:54:12
Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok 2017-11-03 07:34:08
Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do prowadzenia postępowań, w tym załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanej uczniom. 2017-10-04 08:58:22
Uchwała Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Boleszkowice. 2017-10-04 09:13:04
Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu na zakup samochodów specjalistycznych. 2017-10-04 09:05:39
UCHWAŁA NR XXXI/211/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, dla miejscowości Boleszkowice. 2017-10-04 11:36:53
UCHWAŁA NR XXXI/212/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, dla miejscowości Wysoka i Wyszyna. 2017-10-04 11:44:25
Uchwała nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-11-03 07:49:34
Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2017-11-03 07:52:38
Uchwała nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 2017-11-03 07:41:14
Uchwała nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok 2017-11-02 08:32:56
Uchwała Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Boleszkowice 2017-11-02 08:24:20
Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 Października 2017 roku w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2017-11-02 07:54:18
Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-11-02 08:07:34
Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-11-02 08:04:43
Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Boleszkowice. 2017-11-02 08:13:02
Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Wysoka 2017-11-02 08:22:02
Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach 2017-11-02 08:18:11
Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok 2017-11-30 08:39:26
Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok 2017-11-24 10:27:35
Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Namyślin 2017-11-24 10:36:07
Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Boleszkowice 2017-11-24 10:38:12
Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018 2017-11-24 10:41:37
Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Boleszkowice 2017-11-24 10:30:45
UCHWAŁA NR XXXIV/230/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok 2018-01-04 12:58:35
Uchwała Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 2018-02-01 07:39:01
Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-01-04 13:04:27
Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 2018-02-01 07:44:34
Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku 2018-01-02 09:20:26
Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku 2018-01-02 09:16:12
Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku 2018-01-02 09:11:17
UCHWAŁA NR XXXIV/237/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2018 2018-01-02 09:13:58
Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2018-01-02 09:07:31
Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2018-01-02 09:18:14
Uchwała Nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2018-01-02 09:00:03
Uchwała Nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom 2018-01-02 09:03:09