Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenia nieruchomości 2016-01-12 09:08:17
ZARZĄDZENIE NR 1 / 2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Gudzisz" 2016-03-16 10:26:43
ZARZĄDZENIE NR 2 / 2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2016-03-16 10:23:21
ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2016-02-25 09:18:14
ZARZĄDZENIE NR 4 / 2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do prowadzenia postepowań w sprawie świadczeń wychowawczych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie 2016-03-01 14:53:58
ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2016-11-15 11:29:02
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07.03.2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont ulicy Kościuszki w miejscowości Boleszkowice" 2016-03-09 08:15:58
ZARZĄDZENIE NR 7 / 2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 r. 2016-03-16 09:51:25
ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach za rok 2015 2016-09-22 09:52:46
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Boleszkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice 2016-05-16 14:54:23
ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn. "Remont ul. Kościuszki w miejscowści Boleszkowice". 2016-09-22 09:55:05
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-23 14:09:56
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2016-06-24 12:15:27
ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024" 2016-07-18 12:39:29
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej rokowania na sprzedaż nieruchomości. 2016-07-19 14:54:33
ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu "Najbardziej zadbana wieś " w Gminie Boleszkowice 2016-07-27 08:40:37
Zarządznie Nr 18/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017 2016-08-17 15:36:35
ZARZĄDZENIE NR 19/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania i funkcjonowania Lokalnych Zespołów Wykonawczych w zakresie realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 - 2019 2016-09-22 10:04:20
ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie: likwidacji formacji obrony cywilnej oraz uchylenia przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do formacji OC 2016-08-17 15:32:10
ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie: utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Boleszkowice 2016-08-17 15:28:30
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2016-08-31 15:59:05
ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 02 września 2016 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 22/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2016-09-07 12:45:12
ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 07 września 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice na stanowisko Sekretarza Gminy oraz powołania komisji konkursowej 2016-09-07 11:48:01
ZARZĄDZENIE NR 25/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 8 września 2016 r. w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach 2016-09-15 08:17:47
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 5 października 2016 r. w sprawie: powołania Komisji - w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko pracy - Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2016-10-06 11:44:48
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2016-10-28 08:07:09
ZARZĄDZENIE NR 29/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie: zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Boleszkowice 2016-11-15 11:26:29
ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Boleszkowice 2016-11-14 15:21:48
ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: odmowy zlecenia zadania publicznego pn. "Warsztaty dla ojców" 2016-11-14 14:57:47
ZARZĄDZENIE NR 35/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boleszkowicach 2016-12-27 15:17:07
ZARZĄDZENIE NR 36/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie:upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, decyzji podatkowych, postanowień i innych dokumentów mających charakter roztrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice 2016-12-19 11:17:50
ZARZĄDZENIE NR 37/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: upoważnienia do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy Urzędzie Gminy Boleszkowice 2016-12-19 11:06:07
ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnitwa Sekretarzowi Gminy Boleszkowice do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego polegajacego na opracowaniu i wdrożeniue Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice ze środków WFOŚiGW w Szczecinie 2016-12-19 11:00:18
ZARZĄDZENIE NR 39/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Gminy Boleszkowice i podpisywania umowy w sprawie Termomedrnizacja Obiektów użyteczności publicznej Powiatu Mysliborskiego - Wykonanie Raportu z osiągniętych efektów. 2016-12-27 15:24:04