ZARZĄDZENIE NR 28/15 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice

ZARZĄDZENIE NR 28/15 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 1 września 2015 r.

 

w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) oraz § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Dla prawidłowej realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), dotyczącego prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, określam wzory dokumentów dotyczących tego Rejestru:

  1. wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
  2. wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,
  3. odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  4. odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wnioski o dokonanie zmian lub o wydanie urzędowo poświadczonych odpisów z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice, składa się wg wzorów dokumentów określonych w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania

1 zarządzenie 28 rejestr instyt. kultury.rtf (RTF, 17KB) 2015-09-09 09:14:33 464 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 09-09-2015 09:14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 09-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 09-09-2015 09:14:33