Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Boleszkowice 2015-01-08 09:05:41
Uchwała Nr III/11/2015 Rady Gminy w Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach i Filii Bibliotecznej w Namyślinie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach 2015-02-06 13:45:16
Uchwała Nr III/12/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach" 2015-02-06 14:22:35
Uchwała Nr III/13/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice. 2015-02-06 13:37:44
Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży udziału w działce i nieruchomości zabudowanych będących własnością Gminy Boleszkowice. 2015-02-06 13:42:04
Uchwała Nr III/16/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży za cenę obniżoną nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Reczyce 2015-02-06 13:30:29
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2015-03-06 10:55:41
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/8/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Boleszkowice. 2015-03-06 10:58:14
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie : zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2015-03-06 11:00:03
UCHWAŁA NR IV/28/2015 r. RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 26 LUTEGO 2015 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 2015-03-06 11:03:22