Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2013 w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach do Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2013-03-05 14:33:29
Uchwała Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2013-03-05 14:26:00
Uchwała NrXXVI/136/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży działek będących własnością Gminy Boleszkowice. 2013-03-05 14:27:35
Uchwała Nr XXIX/153/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2013-06-02 17:50:47
Uchwała Nr XXX/158/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Boleszkowice. 2013-07-05 09:46:39
Uchwała Nr XXX/159/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Boleszkowice 2013-07-05 09:48:45
Uchwała Nr XXXI/161/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wysoka 2013-09-06 08:22:30
Uchwała Nr XXXI/162/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: sprzedaży działki będącej własnością Gminy Boleszkowice 2013-09-06 08:14:03
Uchwała Nr XXXII/165/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września roku w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ?Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach?. 2013-10-02 14:58:09
Uchwała Nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wysoka. 2013-11-15 13:00:15
Uchwała Nr XXXIII/174/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok 2013-11-15 13:10:56
Uchwała Nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. 2013-11-15 13:12:00
Uchwała Nr XXXIII/176/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2013-11-15 13:13:35
Uchwała Nr XXXIV/177/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia05 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działki będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2013-12-10 13:03:56
Uchwała Nr XXXIV/180/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Boleszkowice. 2013-12-10 13:08:20
UCHWAŁA NR XXXV/187/2013 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020? w formie rzeczowej i pieniężnej 2014-01-09 19:04:17