Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenia nieruchomości 2015-02-12 15:05:39
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych 2015-01-08 13:17:58
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Boleszkowice w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę 2015-06-01 08:14:52
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-02-12 14:45:28
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Kontrolii na 2015 rok 2015-03-05 12:22:08
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 marca 2015r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej 2015-03-13 11:20:24
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie pn. " Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach" 2015-04-27 08:38:31
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2015-04-27 08:34:55
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2015-04-27 08:32:27
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: dokonania oceny pracy dyrektora Zaspołu Szkół w Boleszkowicach 2015-04-27 08:29:36
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych komisji Wyborczych 2015-04-21 15:45:44
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustanowienia operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Boleszkowice 2015-06-01 08:07:21
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boleszkowicach 2015-06-01 08:11:47
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016-2024 2015-05-29 13:42:14
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania niewykorzystanych formularzy dowodowych - druków ścisłego zarachowania znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu. 2015-06-15 11:13:46
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn. "Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul. Poniatowskiego i Żeromskiego " - I etap 2015-06-16 15:19:10
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2015-07-01 15:30:47
Zarządzenie Nr 21 i 22/2015 Wójta Gminy Boleszkowice w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-01 15:27:53
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: powołania komisji 2015-07-16 08:24:29
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04 sierpnia 2015r. w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2015-08-04 10:54:49
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016 2015-08-11 11:43:23
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Boleszkowicach 2015-08-11 11:36:00
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 2015-08-13 09:42:53
ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 1 września2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach 2015-09-03 12:45:47
ZARZĄDZENIE NR 28/15 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice 2015-09-09 09:15:46
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2015-10-07 10:06:57
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: ustanowienia operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Boleszkowice 2015-10-07 10:07:51
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany w składach osobowych OKW na terenie Gminy Boleszkowice w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 2015-10-08 08:56:11
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 października 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2015-10-30 07:48:27
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do złożenia i realizacji projektu pozakonkursowego, realizowanego w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji i rodzin zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 2015-11-09 08:18:15
ZARZĄDZENIE Nr 36/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji projektu "Planu odnowy miejscowości Boleszkowice". 2015-11-26 14:21:51
Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03.12.2015r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2015-12-04 12:11:57
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-12-17 08:33:12
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach. 2015-12-15 09:43:03