Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja dotycząca uchwał stanowiących Prawo Miejscowe 2015-10-30 14:00:43
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku W sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok 2015-01-09 08:00:10
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2015-01-09 08:01:24
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2014 roku. 2015-01-08 09:03:23
Uchwała Nr II/10/2014 Rada Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice 2015-01-08 09:01:40
Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Kaleńsko. 2015-02-06 13:39:02
Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2015. 2015-02-06 13:32:10
Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-02-06 13:43:34
Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 2015-02-06 13:34:23
Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom 2015-02-06 13:40:24
Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zasad otrzymywania oraz wysokości diet przysługujących radnym. 2015-02-06 13:36:30
Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice. 2015-02-06 13:27:55
Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2015. 2015-02-06 13:51:53
Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2015-2026 2015-02-06 13:55:11
Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 lutego 2015 zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 52, poz. 1333 z późn. zm.) 2015-03-06 11:05:22
UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-04-01 13:42:00
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 marca 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2015-04-01 13:37:37
UCHWAŁA Nr V/32/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Boleszkowice w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza? w okresie programowania 2014?2020 2015-04-01 13:38:54
UCHWAŁA Nr V/33/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Boleszkowice z Fundacją Kształcenia Kreatywnego w Pamięcinie 2015-04-01 13:44:07
UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-05-06 22:40:11
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2015 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 127 w miejscowości Namyślin?. 2015-05-06 22:31:10
UCHWAŁA NR VI/36/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 2015-05-06 22:33:36
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice. 2015-05-06 22:35:43
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice. 2015-05-06 22:37:10
Uchwała NrVII/39/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 2015-06-02 14:03:49
Uchwała NrVII/40/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-06-02 14:05:18
UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-06-02 14:16:04
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/161/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chwarszczany w Gminie Boleszkowice. 2015-06-02 14:07:19
UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 28 MAJA 2015R. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-06-02 14:09:38
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/41/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011. 2015-06-02 14:11:48
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2015-06-02 14:13:23
UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-07-01 15:22:42
Uchwała Nr VIII/47/2015Rady Gminy Boleszkowicez dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2015-07-01 15:11:15
UCHWAŁA Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice 2015-07-01 15:19:10
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ? Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2136Z w miejscowości Wysoka?. 2015-07-01 15:20:16
Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2015 roku. 2015-07-01 15:12:33
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2015 roku. 2015-07-01 15:13:39
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2015 roku. 2015-07-01 15:14:53
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy rady Gminy na II półrocze 2015 roku. 2015-07-01 15:16:45
UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-09-01 09:44:41
Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 sierpnia 2015 roku W sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2015-2026. 2015-09-01 09:47:24
Uchwała N IX/56/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice, położonej w miejscowości Namyślin. 2015-09-01 09:34:34
Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2015-09-01 09:36:31
Uchwała Nr IX/58/2015 Rada Gminy Boleszkowice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Boleszkowice. 2015-09-01 09:38:06
UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Boleszkowice, obejmującego działkę nr 695/2 i część działki nr 695/1, położonego przy ul. Osadników. 2015-09-01 09:40:27
UCHWAŁA NR X/61/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-09-28 14:52:21
UCHWAŁA NR X/62/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2015-09-28 14:50:31
UCHWAŁA NR XI/63/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-11-05 08:19:38
Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) na rok 2016 . 2015-11-05 08:25:01
Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2015-11-05 08:29:52
Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. 2015-11-05 08:22:02
Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok 2015-11-05 08:31:46
UCHWAŁA Nr XI/68/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Boleszkowice 2015-11-05 08:27:38
UCHWAŁA NR XII/69/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-12-01 10:45:01
Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2015-12-01 10:45:57
UCHWAŁA NR XII/71/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boleszkowice na lata 2015 - 2032" 2015-12-01 10:47:45
Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie : ustalenia wzorów informacji i deklaracji w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 2015-12-01 10:50:33
Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/67/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok 2015-12-01 10:51:20
Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/65/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2015-12-01 10:52:01
Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/66/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-12-01 10:52:48
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2016-01-11 09:55:28
UCHWAŁA Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boleszkowice na lata 2015-2024. 2016-01-11 09:48:32
Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia petycji MDW Kruszywa Sp. z o.o. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego obejmującego kopalnie kruszywa naturalnego "Namyślin - Wielopole" 2016-01-11 09:59:35
UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2016-01-11 09:18:06
Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku W sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2015-2026. 2016-01-11 09:14:57
Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2016. 2016-01-11 09:36:26
Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2016-2026 2016-01-11 09:22:23
Uchwała Nr XIII/ 83/2015 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Boleszkowice. 2016-01-11 10:03:34
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2016 roku. 2016-01-11 10:04:19
Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2016 roku. 2016-01-11 09:46:57
Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2016 rok. 2016-01-11 10:05:39
Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2016 roku. 2016-01-11 10:07:13
UCHWAŁA Nr XIII/88/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice 2016-01-11 09:53:19