Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2014

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2014

 

Wójt Gminy Boleszkowice

 

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Rady Gminy Boleszkowice Nr XXXIII/173/2013 z dnia 07 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)  na rok 2014 oraz § 4 Regulaminu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Boleszkowice przyjętego Zarządzeniem Nr 18/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 lipca 2014r. .

ogłaszaotwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

1)      Rodzaje zadań publicznych objętych konkursem:

a)         Edukacja, kultura fizyczna i sport oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

 

2)   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

a)      8000,00 zł

3)  Zasady przyznawania dotacji:
Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursów przygotowania i składania ofert opisane są w  Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Boleszkowice.

4)  Termin i warunki realizacji zadań publicznych:
Zadania publiczne wymienione w pkt. a będzie realizowane do 31.08.2014
Informacje o warunkach realizacji zadań opisane są w Regulaminie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Boleszkowice.

5)  Termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Gminy w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24, 74 – 407 Boleszkowice, w terminie do dnia 30.07.2014r.  do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

6)  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:
Informacje o szczegółowych procedurach oceny i wyboru ofert opisane są w Regulaminie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Boleszkowice.

 

Więcej informacji dotyczących otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice, Referat ogólnorganizacyjny i promocji pok. Nr. 13 oraz telefonicznie pod numerem 95 760 6124  wew. 44 oraz na stronie internetowej: www.bip.boleszkowice.pl w zakładce Otwarte Konkursy Ofert.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie komisja.doc (DOC, 28KB) 2014-07-16 10:29:35 505 razy
2 Zal_nr_1_Oferta.doc (DOC, 10KB) 2014-07-09 14:22:42 604 razy
3 wz__rumowy-wa__nyod18.01.2011r..doc (DOC, 90KB) 2014-07-09 14:22:42 581 razy
4 wz__rsprawozdania-wa__nyod18.01.2011r..doc (DOC, 73KB) 2014-07-09 14:22:42 586 razy
5 09_07_2014_13_58_25_regulamin przeprowadzania otwartych konkursów.pdf (PDF, 57KB) 2014-07-09 13:58:25 620 razy
6 09_07_2014_13_37_56_regulamin przeprowadzania otwartych konkursów.pdf (PDF, 57KB) 2014-07-09 13:37:56 1 raz
7 regulamin przeprowadzania otwartych konkursów.pdf (PDF, 57KB) 2014-07-09 13:36:01 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 09-07-2014 13:36:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 09-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 16-07-2014 10:29:35