Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownik administracyjno - techniczny do prowadzenia partnerskiego projektu systemowego POKL "Pomocna dłoń" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

                                                                                                         

           

  OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownik administracyjno – techniczny do prowadzenia partnerskiego projektu systemowego POKL „Pomocna dłoń” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

1.      Wymagania niezbędne:

- Obywatelstwo polskie

- Wykształcenie minimum średnie

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność

- Umiejętność korzystania z  przepisów prawa w szczególności prawa samorządowego

- Sprawna obsługa komputera i programów pakietu Office

- Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu

2.      Wymagania dodatkowe

- Preferowane wykształcenie wyższe

- Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

- Kreatywność , komunikatywność, zaangażowanie

- Doświadczenie w prowadzeniu projektów unijnych

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

- Przeprowadzenie procesu rekrutacji beneficjentów

- Udział w zadaniach oraz przygotowaniu dokumentacji dotyczącej przetargów publicznych w ramach Projektu

- Koordynacja nad prawidłowym przebiegiem szkoleń oraz realizacją projektu

- Przygotowanie oraz przekazywanie postępu rzeczowego dotyczącego realizacji Projektu sporządzonego we wniosku beneficjenta o płatność

4.      Wymagane dokumenty

- List motywacyjny

- CV ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej

- Kwestionariusz osobowy

- Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe

- Oświadczenie kandydata  o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska

- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

- Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5.      Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice do 12 maja 2014 roku do godz. 12,00 osobiście lub pocztą na adres : Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice ( liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko administracyjno – techniczne projektu „Pomocna dłoń”

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 06-05-2014 17:53:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 06-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 06-05-2014 17:53:40