Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwały RG kadencja 2014 - 2018 2014-12-10 09:16:05
Uchwała Nr XXXVI/188/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2014 rok 2014-02-06 11:42:43
Uchwała Nr XXXVI/189/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2014 . 2014-02-06 11:49:15
Uchwała Nr XXXVI/190/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2014-02-06 11:55:08
Uchwała Nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Częstochowskiego o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych. 2014-02-06 11:51:59
UCHWAŁA NR XXXVIII/193/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-04-03 11:08:05
Uchwała Nr XXXVIII/194/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2014-04-03 11:00:42
UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie:wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Boleszkowice środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-04-03 11:04:18
UCHWAŁA NR XXXVIII/196/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2014-04-03 11:02:36
Uchwała Nr XXXIX/198/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 kwietnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2014-05-06 13:41:28
Uchwała Nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. 2014-05-06 13:59:42
UCHWAŁA NR XXXIX/200/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-05-06 14:08:17
Uchwała Nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2014-05-06 14:13:37
Uchwała Nr XL/202/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2014-06-04 08:14:03
Uchwała Nr XL/204/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży udziału w działce będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2014-06-04 08:09:26
UCHWAŁA NR XL/205/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-06-04 10:06:30
Uchwała Nr XLI/206/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. 2014-07-03 09:06:49
Uchwała Nr XLI/207/2014 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-03 09:07:34
UCHWAŁA NR XLI/209/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-07-03 09:06:00
Uchwała Nr XLI/210/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2014-07-03 09:18:14
Uchwała Nr XLII/212/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Boleszkowice przed sądem administracyjnym w sprawie ze skargi spółki MDW S.A. z 04 lipca 2014 roku na bezczynność skarżonego organu poprzez niepodjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia wniosku firmy MDW S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 roku o przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego " Namyślin - Wielopole ". 2014-07-15 13:34:50
UCHWAŁA NR XLIII/213/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-09-30 13:24:15
Uchwała Nr XLIII/214/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2014-09-30 13:19:34
UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XLIII/217/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Odnowa i rozwój wsi? w Gminie Boleszkowice pn. ?Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego? 2014-09-30 13:15:50
Uchwała Nr XLIV/218/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015 . 2014-11-07 11:07:36
UCHWAŁA NR XLIV/220/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-11-07 10:39:27
Uchwała Nr XLIV/221/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2014-11-07 10:46:15