Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownik administracyjno - techniczny do prowadzenia partnerskiego projektu systemowego POKL

 

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownik administracyjno – techniczny do prowadzenia partnerskiego projektu systemowego POKL „Pomocna dłoń” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 3/4 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

  - Obywatelstwo polskie

  - Wykształcenie minimum średnie

  - Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność

  - Umiejętność korzystania z przepisów prawa w szczególności prawa samorządowego

  - Sprawna obsługa komputera i programów pakietu Office

  - Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu

 2. Wymagania dodatkowe

  - Preferowane wykształcenie wyższe

  - Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

  - Kreatywność , komunikatywność, zaangażowanie

  - Doświadczenie w prowadzeniu projektów unijnych

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

  - Przeprowadzenie procesu rekrutacji beneficjentów

  - Udział w zadaniach oraz przygotowaniu dokumentacji dotyczącej przetargów publicznych w ramach Projektu

  - Koordynacja nad prawidłowym przebiegiem szkoleń oraz realizacją projektu

  - Przygotowanie oraz przekazywanie postępu rzeczowego dotyczącego realizacji Projektu sporządzonego we wniosku beneficjenta o płatność

 4. Wymagane dokumenty

  - List motywacyjny

  - CV ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej

  - Kwestionariusz osobowy

  - Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe

  - Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska

  - Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

  - Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 5. Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice do 24 czerwca 2013 roku do godz. 15,00 osobiście lub pocztą na adres : Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice ( liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko administracyjno – techniczne projektu „Pomocna dłoń”

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 14-06-2013 13:56:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 14-06-2013 13:59:13