Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/129/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na rok 2013. 2013-01-31 11:07:22
Uchwała Nr XXV/130/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Boleszkowice na 2013 rok 2013-01-31 11:08:12
UCHWAŁA NR XXV/131/2013 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Boleszkowice do zawarcia umowy z Fundacją Kształcenia Kreatywnego z siedzibą w Górzycy. 2013-01-31 11:06:28
Uchwała Nr XXV/132/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2013 rok. 2013-01-31 11:15:34
Uchwała XXV/133/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2013-2016 2013-01-31 11:17:38
Uchwała Nr XXVI/137/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2013-03-05 14:28:31
Uchwała Nr XXVI/138/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością gminy Boleszkowice. 2013-03-05 14:31:08
UCHWAŁA NR XXVII/139/2013 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2013roku w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Boleszkowice środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-03-29 12:47:02
Uchwała XXVII/140/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2013-2023 2013-03-29 12:48:14
Uchwała Nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczenia udzielanego przez Wójta Gminy Boleszkowice w roku budżetowym 2013r. 2013-03-29 12:49:28
UCHWAŁA NR XXVII/142/2013 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych (wkładu własnego) na realizację projektu p.n. "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice", współfinansowanego w 2013 roku ze środków PFRON w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami II". 2013-03-29 12:50:51
Uchwała Nr XXVIII/143/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-05-01 21:36:56
Uchwała Nr XXVIII/145/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/40/2007 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2007. 2013-05-01 21:38:34
Uchwała Nr XXVIII/146/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2013-05-01 21:42:26
Uchwała Nr XXIX/147/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 2013-06-02 17:41:26
Uchwała Nr XXIX/148/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-06-02 17:44:18
Uchwała Nr XXIX/149/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-06-02 17:45:44
Uchwała Nr XXIX/150/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie :zmiany do Uchwały Nr XXVII/140/2013 ws wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2013 - 2023 2013-06-03 08:56:44
Uchwała Nr XXIX/151/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku 2013-06-02 17:47:52
Uchwała Nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice. 2013-06-02 17:48:49
UCHWAŁA NR XXX/154/2013 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Boleszkowice do zawarcia umowy z Fundacją Zielonej Doliny Odry i Warty z siedzibą w Górzycy. 2013-07-05 09:54:44
Uchwała Nr XXX/155/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-07-05 09:42:45
Uchwała Nr XXX/156/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2013-07-05 09:43:52
Uchwała Nr XXX/157/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali będących własnością Gminy Boleszkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-07-05 09:44:48
UCHWAŁA Nr XXX/160/2013 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-07-05 09:50:08
Uchwała Nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-10-02 15:01:02
Uchwała Nr XXXII/164/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2013-10-02 14:47:15
UCHWAŁA Nr XXXII/166/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego Nr NK.3.4131.485.2013.KJ 2013-10-02 14:51:44
UCHWAŁA Nr XXXII/167/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego Nr NK.3.4131.487.2013.KJ 2013-10-02 14:54:17
UCHWAŁA NR XXXII/168/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2013-10-02 14:55:33
Uchwała Nr XXXIII/169/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 07 listopada 2013roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-11-15 13:04:19
Uchwała Nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 07 listo[pada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr IX/47/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2013-11-15 13:01:38
Uchwała Nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2013-11-15 13:05:50
Uchwała Nr XXXIII/173/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na rok 2014 . 2013-11-15 13:09:30
Uchwała Nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2013-12-10 13:05:35
Uchwała Nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej. 2013-12-10 13:07:03
Uchwała Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 05 grudnia 2013roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-12-10 13:09:53
Uchwała Nr XXXV/182/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2014-01-09 19:10:29
Uchwała Nr XXXV/183/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXVII/140/2013 ws. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2013-2023 2014-01-09 19:14:39
Uchwała Nr XXXV/184/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-01-09 19:22:04
Uchwała XXXV/185/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022 2014-01-09 19:32:58
Uchwała Nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Boleszkowice. 2014-01-09 19:08:39