Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na ?Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice w sezonie zimowym 2013/2014? 2013-10-24 14:49:30
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.13.2013 na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. Twórcza Szkoła 2013-10-22 14:51:03
Zapytanie ofertowe nr 2 na dostawę materiałów do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu pn. "Twórcza Szkoła" 2013-10-01 20:10:34
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 95 760 6124, fax. 95 7606135 ZAPRASZA do złożenia oferty na 2013-09-17 15:26:03
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 95 760 6124, fax. 95 7606135 ZAPRASZA do złożenia oferty na 2013-09-17 15:23:23
Zapytanie ofertowe nr 12 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni talentu w zakresie wykonania czynności prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum w Boleszkowicach 2013-09-10 09:21:30
Zapytanie ofertowe nr 11 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni talentu w zakresie wykonania czynności prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w Boleszkowicach 2013-09-10 09:16:34
Zapytanie ofertowe w zakresie rozeznania rynku nr 4/2013 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji doradczych w ramach projektu ?Twórcza Szkoła? 2013-08-29 10:43:00
Zapytanie ofertowe w zakresie rozeznania rynku nr 2/2013 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności opiekuna pracowni w ramach projektu ?Twórcza Szkoła? w ilości 50 h miesięcznie w terminie od 01.09.2013 do 28.02.2015 r. 2013-08-14 15:19:57
Zapytanie ofertowe nr 10 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni talentu w zakresie wykonania czynności prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum w Boleszkowicach 2013-08-08 10:53:42
Zapytanie ofertowe nr 9 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni talentu w zakresie wykonania czynności prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w Boleszkowicach 2013-08-08 10:50:03
Zapytanie ofertowe nr 8 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni projektu edukacyjnego w zakresie wykonania czynności dotyczących prowadzenia zajęć przedmiotów humanistycznych (artystyczne oraz regionalizm) dla uczniów klas IV-VI Szkoły podstawowej w Boleszkowicach 2013-08-08 10:44:11
Zapytanie ofertowe nr 7 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni projektu edukacyjnego w zakresie wykonania czynności dotyczących prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych (artystyczne oraz regionalizm) dla uczniów Gimnazjum w Boleszkowicach 2013-08-08 10:41:50
Zapytanie ofertowe nr 6 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni nauki dla uczniów Gimnazjum w Boleszkowicach w zakresie wykonania czynności dotyczących prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; fizyki; biologii, chemii, geografii w oparciu o działania, doświadczenia, eksperymenty (co najmniej 40% zajęć prowadzonych metodami aktywnymi) 2013-08-08 10:35:28
Zapytanie ofertowe nr 5 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni nauki w zakresie wykonania czynności dotyczących prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Boleszkowicach 2013-08-08 10:30:17
Zapytanie ofertowe nr 4 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni mobilnej edukacji w zakresie wykonania czynności dotyczących prowadzenia zajęć pozalekcyjnych kształcących umiejętności stosowania nowych technologii i urządzeń ICT dla uczniów Gimnazjum w Boleszkowicach 2013-08-08 10:26:28
Zapytanie ofertowe nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni języka w zakresie wykonania czynności dotyczących prowadzenia zajęć w zakresie języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w Boleszkowicach 2013-08-08 10:23:21
Zapytanie ofertowe nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni języka w zakresie wykonania czynności dotyczących prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum w Boleszkowicach 2013-08-08 10:19:44
Zapytanie ofertowe nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi trenera pracowni dziennikarstwa w zakresie wykonania czynności dotyczących prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu humanistycznego dla uczniów klas IV-VI Szkoły podstawowej w Boleszkowicach 2013-08-08 11:18:24
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania dot. naprawy drogi 2013-03-07 10:04:49
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania dot. materiałów biurowych 2013-01-25 11:08:01
Gmina Boleszkowice zaprasza do składania ofert na "Naprawę drogi śródpolnej o numerze ewidencyjnym 922 dojazdowej do posesji, o nawierzchni gruntowej w miejscowości Boleszkowice ul. Żeromskiego" 2013-01-22 09:16:49
Gmina Boleszkowice zaprasza do składania ofert na sprzęt i materiały biurowe 2013-01-09 10:30:26