Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenia nieruchomości 2013-01-08 10:35:42
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 2013-01-07 11:02:29
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2013-01-18 07:59:18
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia zasad za poza statutowe korzystanie ze strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych 2013-01-18 07:56:05
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04 lutego 2013r. w sprawie: upoważnienia do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy 2013-02-19 10:56:42
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Boleszkowicach 2013-02-19 10:59:40
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr5/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Boleszkowicach 2013-02-20 14:48:31
ZARZĄDZENIE NR 7/2013 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 8 MARCA 2013 ROKU w sprawie Regulaminu przyznawania ,użytkowania oraz korzystania z telefonów komórkowych wraz z akcesoriami do celów służbowych 2013-03-12 08:33:13
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego 2013-03-29 12:56:54
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie: upoważnienia pracowników do załatwiania określonych spraw, wydawania postanowień i decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice 2013-03-19 22:18:19
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice dokonujacych czynności kontrolnych 2013-04-05 14:23:57
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2013-06-14 15:23:37
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2013-04-12 10:06:50
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej 2013-04-25 10:10:59
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 kwietnia 2013r. w sparwie: zasad organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014 dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice. 2013-04-19 20:15:55
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 maja 2013r. w sprawie: wyróżnienia nagordą pieniężną 2013-05-13 08:44:28
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice stanowisko Skretarza Gminy 2013-05-14 17:57:39
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 maja 2013r. 2013-06-14 15:31:29
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 maja 2013r. w sprawie: zasad organizowania podróżysłóżbowych pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice na obszarze kraju 2013-06-14 15:27:57
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Dostawa i zakup sprzętu elektronicznego". 2013-05-28 08:26:48
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Urzędzie Gminy Boleszkowice. 2013-06-02 17:58:03
Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie: wyróżnienia nagrodą pieniężną 2013-06-14 15:10:09
Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie: wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg. normy ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Boleszkowice oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2013-06-14 15:16:30
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia Umowy Nr 32/2013 na dostawę i zakup sprzętu elektronicznego do realizowanego projektu pn.: ?Twórcza Szkoła" w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. 2013-06-27 17:19:41
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 2013-06-27 17:24:25
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 2013-06-27 17:26:23
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: wyróżnienia nagrodą pieniężną 2013-06-27 17:22:18
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru drogi o numerze ewidencyjnym 6 w miejscowści Gudzisz 2013-07-01 13:17:05
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie: ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice na stanowisko Sekretarza Gminy. 2013-07-12 15:24:15
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-07-21 13:14:10
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-07-21 13:12:43
Zarzadzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych 2013-08-06 14:51:27
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie: regulaminu udostępniania świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice 2013-08-12 12:20:28
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: powłania komisji - celu przeprowadzenia odbioru końcowego centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka na terenie Gminy Boleszkowice 2013-08-08 13:28:53
Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie: skórcenia czasu pracy Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2013-08-08 13:11:11
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 (...) 2013-08-14 15:27:45
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru drogi o numerze ewidencyjnym 922, obręb Boleszkowice 2013-08-23 08:43:14
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji ds. przekazania mienia w związku z włączeniem Przedszkola Gminnego do Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2013-08-29 13:02:23
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2013-09-02 23:43:09
Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2013-09-05 15:33:25
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.09.2013r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Przeprowadzenie Kursu Prawa Jazdy Kat. B w Ramach Projektu pn. "Pomocna Dłoń" 2013-09-06 13:55:50
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - pobierz 2013-10-16 10:11:58
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach - na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach. 2013-10-24 08:11:20
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice na stanowisko Sekretarza Gminy. 2013-10-24 13:30:04
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2013r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. ?Dostawa i zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Chwarszczany, Gudzisz, Boleszkowice, Reczyce, Wysoka, Namyślin?. 2013-10-31 10:23:25
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego na: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. "Twórcza Szkoła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1., Poddziałanie 9.1.2" 2013-10-31 12:02:28
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie: organizacji stałego dyżuru wójta gminy, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2013-12-12 11:30:38
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup ciągnika rolniczego, pługu odsnieżnego łamanego i posypywarki 600 kg na potrzeby Gminy Boleszkowice 2013-12-12 11:28:45
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: przekazania samochodu dla OSP Chwarszczany i przekazania samochodu z OSP Chwarszczany do OSP Gudzisz. 2013-12-12 11:25:53
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: powołania komisji do oszacowania wartości pojazdu mechanicznego 2013-12-11 13:48:15
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru dróg o numerach ewidencyjnych 140 i 149, obręb Wysoka 2013-12-30 15:34:22