Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIII/65/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 roku w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 w Gminie Boleszkowice. 2012-01-31 09:07:14
Uchwała Nr XIII/66/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 roku w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 w Gminie Boleszkowice. 2012-01-31 09:08:47
Uchwała Nr XIII/67/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2012 rok. 2012-01-31 08:48:49
Uchwała Nr XIII/68/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2012-2015 2012-01-31 09:04:45
Uchwała Nr XIII/69/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-01-31 09:10:31
Uchwała Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 r. w sprawie: sprzedaży działek będących własnością Gminy Boleszkowice. 2012-01-31 08:58:21
Uchwała Nr XIII/71/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrebie Boleszkowice 2012-01-31 09:15:43
Uchwała Nr XIV/72/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-03-07 09:12:01
Uchwała Nr XIV/73/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-03-07 09:13:55
Uchwała Nr XIV/74/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-03-07 09:14:54
Uchwała Nr XIV/75 /2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/285/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2012-03-07 09:16:26
Uchwała Nr XIV/76/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Porzecze. 2012-03-07 09:17:13
Uchwała Nr XIV/77/ 2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice. 2012-03-07 09:18:09
Uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice. 2012-03-07 09:19:32
Uchwała Nr XV/79/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany do uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 2 grudnia 2010 roku. 2012-04-05 09:24:20
Uchwała Nr XV/80/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-04-05 09:25:20
UCHWAŁA NR XV/81/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Boleszkowice środków stanowiących fundusz sołecki. 2012-04-05 09:26:51
Uchwała Nr XV/82/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Boleszkowice w roku budżetowym 2012r. 2012-04-05 09:27:48
UCHWAŁA NR XV/83/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2012-04-05 09:29:17
Uchwała Nr XV/84/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 marca 2012 roku W sprawie : ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2012-04-05 09:31:19
Uchwała Nr XV/85/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-04-05 09:32:45
Uchwała Nr XVI/86/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: konkursu na najestetyczniejszą zagrodę wiejską, zabudowę jednorodzinną i najbardziej zadbaną wieś w Gminie Boleszkowice. 2012-04-30 07:54:06
Uchwała Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-04-30 07:54:50
Uchwała Nr XVI/88/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-04-30 07:55:38
Uchwała Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Chwarszczany. 2012-04-30 07:56:16
Uchwała Nr XVII /90/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 2012-06-11 11:44:02
Uchwała Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-06-11 11:45:45
Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-06-11 11:47:23
Uchwała Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Boleszkowice 2012-06-11 11:48:47
Uchwała Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Boleszkowice 2012-06-11 11:49:42
Uchwała NR XVII/95/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko ? Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego Programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra. 2012-06-11 11:50:31
UCHWAŁA NR XVII/96/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2012-06-11 11:51:35
UCHWAŁA NR XVII/97/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/186/2006 z dnia 30 marca 2006r. 2012-06-11 11:52:14
Uchwała Nr XVIII /98/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2012-07-05 08:16:55
Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany do uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 2 grudnia 2010 roku. 2012-07-05 08:18:28
Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany do uchwały Nr I/3/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 2 grudnia 2010 roku. 2012-07-05 08:19:26
Uchwała Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-07-05 08:21:28
Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Boleszkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-07-05 08:22:29
Uchwała Nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: zmiany do uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki 2012-07-05 08:23:16
Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Boleszkowice. 2012-07-05 08:28:49
Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boleszkowice 2012-07-05 08:30:05
Uchwała Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-09-04 13:03:44
Uchwała Nr XX/108/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-10-08 14:08:29
Uchwała Nr XX/110/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w s p r a w i e: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o Poznań. 2012-10-08 14:10:11
Uchwała Nr XX/111/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r. 2012-10-08 14:12:25
Uchwała Nr XX/113/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice. 2012-10-08 14:06:06
Uchwała Nr XX/114/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2012-10-08 14:14:07
Uchwała Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 10 październik 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-10-19 13:44:49
Uchwała Nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 roku w s p r a w i e wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 2012-11-27 12:52:40
Uchwała Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na rok 2013 . 2012-11-27 12:54:57
UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2012-11-27 13:02:25
Uchwała Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-11-27 13:13:22
Uchwała Nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2013-01-04 09:32:33
Uchwała Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2013-01-04 09:43:59