Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenia nieruchomości 2012-01-16 13:48:17
Zarządzenie Nr 1 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.01.2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego do projektu pn. ?Umiem, więc jestem? 2012-01-04 13:58:22
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13.01.2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego do projektu pn. "Umiem, więc jestem" 2012-01-13 14:32:58
Zarządzenie Nr 3 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17.01.2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego do projektu pn. "Umiem, więc jestem" - II przetarg 2012-01-17 14:13:19
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20.01.2012r. W sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego do projektu pn. ?Umiem, więc jestem? 2012-01-20 14:27:13
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02.02.2012r. w sprawie: powołania Komisji do likwidacji środków trwałych 2012-02-03 15:09:55
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.02.2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego do projektu pn. ?Umiem, więc jestem? 2012-02-14 14:10:01
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru drogi gminnej 2012-02-28 11:23:31
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli wewnętrznej 2012-03-08 11:28:50
Zarzadzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczenie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2012-03-08 11:59:19
Zarządzenie Nr 10 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07 marca 2012r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Boleszkowice Nr 4/2011, Nr 5/2011, Nr 6/2011. 2012-03-20 14:49:57
Zarządzenie Nr 11 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07 marca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2011 Wójta Gminy Boleszkowice 2012-03-20 14:50:53
ZARZĄDZENIE NR 12 /2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Udzielnie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu do wysokości 119.302,00 zł "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach". 2012-04-02 12:32:33
ZARZĄDZENIE NR 13/2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2012-03-26 13:50:42
Zarządzenie Nr 14 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013 dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2012-04-02 11:54:06
Zarządzenie Nr 15 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń i infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2012-04-02 10:30:02
ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. ?Udzielnie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań budżetu do wysokości 585.257,011 zł ". 2012-04-02 11:58:26
ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2012-04-16 09:49:07
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 18/2010 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością 2012-04-18 22:04:50
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 15/2010 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie powołania grupy samooceny 2012-04-18 22:08:09
Zarządzenie Nr 20 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w budynku Urzędu Gminy ul. Świerczewskiego 24, 74 - 407 Boleszkowice 2012-05-07 11:29:03
Zarządzenie Nr 21 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach". 2012-05-07 11:33:03
ZARZĄDZENIE Nr 23/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji PrzedszkolaGminnegow Boleszkowicach 2012-06-11 11:54:02
ZARZĄDZENIE Nr 24/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2012-06-11 11:55:01
ZARZĄDZENIE Nr 25/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie: upoważnienia pracowników do załatwienia określonych spraw, wydawania postanowień i decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administarcji publicznej w imieniu Wójta 2012-07-04 07:50:04
ZARZĄDZENIE Nr 26/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli 2012-07-04 07:55:01
ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko administracyjno - techniczne do prowadzenia partnerskiego projektu systemowego POKL "Pomocna Dłoń" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2012-06-22 10:59:47
ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji ds. przeglądu dróg będących własnością Gminy Boleszkowice 2012-07-04 07:57:49
ZARZĄDZENIE Nr 29/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej 2012-07-04 08:06:40
ZARZĄDZENIE NR 30/2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie:powołania komisji 2012-07-02 07:55:18
ZARZĄDZENIE Nr 31/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie:w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej i w klasach I ponadgimnazjałnych oraz dla uczniów słabo widzących ,niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 2012-07-10 10:06:06
ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 lipca 2012r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2012-07-06 15:23:01
ZARZĄDZENIE NR 33/2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-17 09:47:39
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Boleszkowicach z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie:wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach. 2012-07-17 09:52:44
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie posesji nr 15 w miejscowości Chwarszczany 2012-08-07 07:56:44
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Boleszkowice Z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych. 2012-07-26 08:01:46
Zarządzenie Nr 37 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-08-01 07:51:44
Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany do zarządzenia Nr 32/2012 Wójta Gminy Boleszkowice 2012-08-01 12:33:20
ZARZĄDZENIE Nr 39/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie uchyleniazarządzenia Nr 38/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 lipca 2012r. 2012-08-03 08:34:09
ZARZĄDZENIE Nr 40/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: powołania komisji 2012-08-23 11:46:05
ZARZĄDZENIE Nr 42/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: opłaty jednorazowej 2012-08-24 08:51:05
ZARZĄDZENIE NR 44/12 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Asystenta rodziny. 2012-09-17 11:10:16
ZARZĄDZENIE NR 45/12 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach. 2012-09-21 10:36:58
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 października 2012r. w sprawie: przekazania zakresu kompetencji Kierownikowi Ośrodka Społecznego w Boleszkowicach 2012-10-01 15:14:57
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 października 2012r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do wydawania decyzji i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 2012-10-01 15:17:30
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 października 2012r. w sprawie: powierzenia obowiązków prowadzenia programu pn. 2012-10-01 15:20:24
Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 1 października 2012r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Społecznego w Boleszkowicach 2012-10-01 15:27:47
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 października 2012r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Asystenta rodziny 2012-10-01 15:12:56
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 października 2012r. w sprawie: powołania komisji ds. przeglądu dróg będących własnością Gminy Boleszkowice 2012-10-01 15:10:30
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 października 2012r. w sprawie: wyróżnienia nagrodą pieniężną dyrektorów placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2012-10-11 09:40:03
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 października 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 52/2012 Wójta Gminy Boleszkowice. 2012-10-15 15:06:28
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 października 2012r. w sprawie: zmiany do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkoł w Boleszkowicach. 2012-10-17 07:47:57
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 października 2012r. w sprawie: powołania komisji zdawczo - odbiorczej 2012-10-25 07:48:24
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 października 2012r. w sprawie: powierzenia realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2012-10-25 08:08:50
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych. 2012-10-25 08:13:07
Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej 2012-11-15 14:18:31
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: uchylenia zarzadzenia Nr 48/2012 Wójta Gminy Boleszkowice 2012-11-14 10:27:30
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: wyróżnienia nagrodą pieniężną z okazji święta Dnia Pracownika Socjalnego 2012-11-15 14:40:20
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28.11.2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 58/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.11.2012r. 2013-03-01 13:08:09
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2012-12-14 11:55:56
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: powołania komisji zdawczo - odbiorczej 2012-12-14 07:58:26