PROTOKÓŁ Nr XI/2011 z przebiegu XI sesji Rady Gminy Boleszkowice odbytej w dniu 24 listopada 2011 roku