Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
2011-09-05 14:27:23
Uchwała Nr III/12/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 w gminie Boleszkowice. 2011-02-03 15:00:39
Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:zmiany do uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2011-02-03 15:08:50
Uchwała Nr III/14/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2011 rok. 2011-02-03 15:21:15
Uchwała Nr III/15/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2011-2014. 2011-02-03 15:11:40
Uchwała Nr III/16/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2011-02-03 15:14:11
Uchwała Nr III/17/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 2011-02-03 15:06:14
Uchwała Nr III/18/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach. 2011-02-03 15:16:27
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie:zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2011-03-04 13:52:36
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-03-04 13:36:00
Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-04-07 11:20:56
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie:odmowy uchylenia Uchwały Nr XLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2011-03-04 13:37:56
Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Boleszkowice środków stanowiących fundusz sołecki 2011-04-07 11:23:32
Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie:wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 2011-04-07 11:31:01
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2011-04-07 11:35:15
Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-05-31 13:51:06
Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. " BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WYSZYNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO SIECI PRZESYŁOWEJ Z M. WYSOKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOLESZKOWICACH" 2011-05-31 13:53:38
Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2011 rok na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice. 2011-05-31 13:56:16
Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie:zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2011 rok na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" 2011-05-31 13:58:14
Uchwała NrVI/30/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 2011-05-31 14:00:34
Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-05-31 14:03:03
Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 2011-05-31 14:05:15
Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach prowadzonego przez Gminę Boleszkowice 2011-05-31 14:17:47
Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: powołania składu osobowego Komitetu ds. współpracy z holenderską gminą Overbetuwe. 2011-05-31 14:11:16
Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2011-05-31 14:12:58
Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie:wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Boleszkowice do Rady Społecznej 2011-05-31 14:16:15
Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-07-04 12:20:15
Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-07-04 14:40:15
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Boleszkowice 2011-07-04 14:41:56
Uchwała Nr VII/40/2011 rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boleszkowice 2011-07-04 14:43:52
Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2011-07-04 14:46:22
Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sparwie:zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 2011-07-04 14:49:43
Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego. 2011-09-05 14:31:04
Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Boleszkowice 2011-09-05 14:35:06
Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-10-03 11:11:59
Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r. 2011-10-03 11:13:06
Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2011-10-03 11:34:48
Uchwała Nr X/48/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 października 2011 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-11-03 14:55:19
Uchwała Nr X/49/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/99/2008Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2008roku w sprawie zasad korzystania i opłat z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice oraz pomieszczeń w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2011-11-03 14:58:48
Uchwała Nr XI/50/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/47/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. 2011-11-28 09:35:26
Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: sprzedaży działek będących własnością Gminy Boleszkowice. 2011-11-28 09:36:51
Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2011-11-28 09:37:49
UCHWAŁA NR XI/53/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012 2011-11-28 09:40:02
Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok 2011-11-28 09:42:57
Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 2011-11-28 09:44:39
Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości 2011-11-28 09:50:51
Uchwała Nr XI/57/2011 Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2011-11-28 09:54:08
Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia wzorów informacji i deklaracji w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 2011-11-28 10:08:18
Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-11-28 10:19:40
Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2012-01-04 09:00:32
Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki położonej w m. Chwarszczany będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2012-01-04 09:01:28
Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-01-04 09:02:22
Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2012-01-04 09:03:46
Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 2012 rok na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 2012-01-04 09:05:28