Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 5/F/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie:zmian budżetu i w planie finansowym budżetu Gminy Boleszkowice na 2011 rok. 2011-07-19 15:16:59
Zarządzenia nieruchomości 2011-02-11 10:50:05
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie: wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Boleszkowice oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i ustalenie składu Zespołu Pilotowego 2011-01-26 13:18:34
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich 2011-01-26 13:01:08
Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie:uchylenia Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Boleszkowice 2011-01-26 13:14:48
Zarządzenie Nr4/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2011-03-04 11:15:11
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 luty 2011r. w sprawie: przekazania zakresu kompetencji Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2011-03-04 11:09:25
Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 luty 2011 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do wydawania decyzji i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych. 2011-03-04 11:07:43
Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 luty 2011r. w sprawie: powierzenia obowiązków prowadzenia programu pn. "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2010 " 2011-03-04 08:46:22
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: powołania komisji konkursowej 2011-04-19 12:54:38
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24 2011-02-10 15:44:40
Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Boleszkowice". 2011-03-04 00:20:20
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli wewnętrznej 2011-02-28 11:27:23
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2011-03-02 23:39:52
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ponownego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej ? Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24 2011-03-03 14:59:43
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: powołania komisji 2011-04-19 12:56:46
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 marca 2011r. w sprawie:wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach 2011-04-19 10:47:00
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do konkursu fotograficznego " NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I BUDOWLE GMINY BOLESZKOWICE W ZIMOWEJ AURZE" 2011-03-08 08:56:42
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2011r. w sprawie:odwołania konkursu ponownego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej ? Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24 2011-03-21 11:46:12
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: powołania do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boleszkowicach 2011-03-21 12:01:22
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Boleszkowicach" 2011-04-21 08:19:58
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.03.2011r. w sprawie: Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań budżetu do wysokości 534.200,00 zł" 2011-04-21 08:23:55
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2011-04-21 08:27:08
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2011-05-06 19:06:30
Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie:zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji PrzedszkolaGminnegow Boleszkowicach 2011-08-19 08:17:23
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2011-08-19 08:15:04
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2011-05-18 13:26:07
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2011 r w sprawie : ustalenia warunków służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boleszkowice, położonych w obrębie miejscowości Namyślin, Gudzisz i Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58. 2012-03-08 14:49:02
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2011-06-20 08:07:20
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2011-05-27 07:57:27
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 28/2004 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 października 2004r. 2011-06-16 15:42:45
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 2011-08-02 14:32:13
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie:określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Boleszkowice i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji. 2011-06-20 14:46:45
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach" 2011-08-02 14:50:24
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie: powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU " POMOCNA DŁOŃ". 2011-08-02 14:44:08
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: powołania komisji konkursowej 2011-08-02 14:39:54
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania komisji. 2011-07-07 07:36:47
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice". 2011-08-01 15:07:48
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie:likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice , odwołania kierownika Kancelarii Tajnej i unieważnienia zarządzenia w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych i powołania Pionu Ochrony. 2011-08-01 15:11:48
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. ?Udzielnie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu do wysokości 240.000,00 zł ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu myśliborskiego? 2011-08-18 08:28:12
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Boleszkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz terenów komunalnych przeznaczonych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP wyznaczonych na dzień 09 października 2011r. 2011-08-19 09:46:05
ZARZĄDZENIE Nr 43 /2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach. 2011-09-07 12:54:30
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 września 2011r. w sprawie:zatwierdzenia Aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkółw Boleszkowicach 2011-09-14 07:58:04
Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 września 2011r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-14 15:15:46
Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 września 2011 r. w sprawiewskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-14 15:45:55
Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 września 2011 r.w sprawieuzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-20 07:50:10
Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. 2012-03-08 14:45:58
ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 października 2011r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2011-10-14 17:46:18
ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2011-11-02 10:52:09
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany do zarządzenia Wójta Gminy Boleszkowice Nr 28/2009 z dnia 30 września 2009r. 2011-10-25 12:59:39
ZARZĄDZENIE Nr 55 /2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27 października 2011 r w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2011-11-02 10:50:35
Zarządzenie Nr 58/2011 Wojta Gminy Boleszkowice z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Boleszkowice 2011-12-29 12:52:00
Zarządzenie Nr 57/2011 Wojta Gminy Boleszkowice z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: wyróżnienia nagrodą pieniężną z okazji świeta Dnia Pracownika Socjalnego 2011-12-29 12:46:07
ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02 listopada 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawieo głoszenia naboru na wolne stanowisko ds kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2011-11-02 10:48:36
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 74/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenie Zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2011-12-29 13:07:56
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 59/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki materiałowej. 2011-12-29 12:59:34
ZARZĄDZENIE Nr 59 /2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2011 r w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2011-11-30 14:28:29
ZARZĄDZENIE NR 62 /2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania i opłat z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice 2011-12-28 09:55:47