Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawa drobnych pomocy dydaktycznych" 2012-01-05 15:34:51
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach 2011-12-30 12:44:45
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na dostawę drobnych pomocy dydaktycznych 2011-12-21 13:24:51
Protokół z udzielenia zamówienia publicznego, ktorego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro 2011-11-23 12:58:26
Protokół z przeprowadzonego przetargu z rozpoznania ofertowego " Na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice w sezonie zimowym 2011/2012" 2011-11-15 10:45:24
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na "Wykonanie i dostarczenie 1 tablicy pamiątkowej o wymiarach 1,0 m szerokości 0,7 m wysokości" 2011-11-08 08:16:17
Gmina Boleszkowice zaprasza do złożenia oferty na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice w sezonie zimowym 2011/2012" 2011-10-27 15:36:44
Protokół z przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Na "Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012" 2011-10-03 11:33:00
Protokół z przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Na ,,Dostawę węgla kamiennego - orzech i węgla miał na sezon grzewczy 2011/2012" 2011-10-03 11:26:43
Gmina Boleszkowice zaprasza do składania ofert w przetargu w formie zapytania o cenę na zakup i dostawę oleju opałowego 2011-09-23 09:03:45
Gmina Boleszkowice zaprasza do składania ofert w przetargu w formie zapytania o cenę na zakup i dostawę węgla kamiennego ORZECH-29 MJ/kg (29-07-06), oraz węgla 19MJ/kg (19-12-10) 2011-09-23 08:54:13
Ogłoszenie o wynikach przetargu na Inspektora Nadzoru na zadaniu " Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z przyłączami di sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach oraz kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w m. Wyszyna" 2011-08-22 08:01:04
Gmina Boleszkowice zaprasza do składania ofert na prowadzenie działalności handlowej na terenie Stadionu Sportowego im. Henryka Łosia w Boleszkowicach, będącego własnością Gminy Boleszkowice w dniu 10 -11 września 2011r. podczas trwania imprezy "Dożynki Powiatowo - Gminne 2011". 2011-08-10 10:09:59
Gmina Boleszkowice zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach oraz kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w m. Wyszyna". 2011-08-08 15:29:14
Protokół z udzielenia zamowienia, którego przedmiotem jest : System Informacji Prawnej wraz z roczną licencją i aktualizacją" 2011-06-27 08:39:11
Gmina Boleszkowice zaprasza do złożenia oferty na " System Informacji Prawnej na potrzeby Urzędu Gminy Boleszkowice" 2011-06-07 15:29:18
Wójt Gminy Boleszkowice unieważnia przetarg w formie zapytania o cenę na zadanie: Pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych dot. : "Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul. Poniatowskiego i Żeromskiego" 2011-06-02 14:29:37
Protokół z udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest: " Wykonanie i dostarczenie 1 tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 m szerokość 1,0 m wysokość" 2011-05-31 11:36:51
Gmina Boleszkowice zaprasza do złożenia oferty na "Wykonanie i dostarczenie jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 m szerokość i 1,0 m wysokość" 2011-05-19 13:51:06
Wójt Gminy Boleszkowice zaprasza do złożenia ofert w przetargu w formie zapytania o cenę na zadanie: Pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych dot. : "Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul. Poniatowskiego i Żeromskiego" 2011-05-13 15:07:39
Roztrzygnięcie przetargu na " Prace geodezyjne na terenie Gminy Boleszkowice" 2011-01-05 13:04:57