Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Boleszkowicach

  projekt


Uchwała Nr …./…./10

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia ................... 2010 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Boleszkowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt. 1, art. 58 ust. 1,2 i 6 w związku z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./  Rada Gminy Boleszkowiceuchwala, co następuje:

§ 1. 1.Tworzy się z dniem 1 września 2010r. Zespół Szkół w Boleszkowicach.

 1. Siedzibą Zespołu Szkół w Boleszkowicach jest Publiczne Gimnazjum w Boleszkowicach przy ul. Świerczewskiego 20.

§ 2. W skład Zespołu Szkół w Boleszkowicach wchodzą:

 1. Publiczne Gimnazjum w Boleszkowicach,

 2. Szkoła Podstawowa w Boleszkowicach.

   

§ 3. Obwód Zespołu Szkół w Boleszkowicach obejmuje obwody szkół wchodzących w skład Zespołu.


§ 4. Akt założycielski Zespołu Szkół w Boleszkowicach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt przygotowała:

Małgorzata Kopyłowska

Sekretarz GminyUzasadnienieArt. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn, zm.) stanowi, że organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół.

Podjęcie proponowanej uchwały jest związane z realizacją działań zmierzających do racjonalizacji sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Boleszkowice ze względu na zbyt małą liczbę uczniów oraz wysokie koszty utrzymania placówek.

Powołanie Zespołu jest ostatnim etapem reorganizacji oświaty na terenie Gminy Boleszkowice. Ma za zadanie doprowadzić do lepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Pozwoli na sprawne zarządzanie placówką – jeden dyrektor, jeden budżet, jedna księgowość, jeden zespół kadrowy. Spowoduje efektywne wykorzystanie środków finansowych poprzez jedno planowanie. Ważnym elementem będzie funkcjonowanie jednej rady pedagogicznej.Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Boleszkowice

z dnia ................ 2010r.


AKT ZAŁOŻYCIELSKI

ZESPOŁU SZKÓŁ

W BOLESZKOWICACHNa podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt. 1, art. 58 ust. 1,2 i 6 w związku z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./uchwala, co następuje:1. Z dniem 1 września 2010r. tworzy się Zespół Szkół w Boleszkowicach zwany w dalszej części Zespołem Szkół, z siedzibą w Boleszkowicach przy ul. Świerczewskiego 20.

   

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

 1. Publiczne Gimnazjum w Boleszkowicach im. I Samodzielnej Brygady Spadochronowej Generała Stanisława Sosabowskiego,

 2. Szkoła Podstawowa w Boleszkowicach im. Bolesława Chrobrego.

   

3. Obwód Zespołu Szkół w Boleszkowicach obejmuje obwody placówek wchodzących w skład zespołu, tj.:

 1. z obwodu Publicznego Gimnazjum – Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce, Wielopole (osada), Wierutno (przysiółek), Wysoka, Wyszyna (przysiółek).

 2. z obwodu Szkoły Podstawowej – Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce, Wielopole (osada), Wierutno (przysiółek), Wysoka, Wyszyna (przysiółek).


4. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Boleszkowicach jest Gmina Boleszkowice.


5. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu Szkół sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.


Boleszkowice, dnia .............. 2010r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-03-2010 14:41:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-03-2010 14:41:21