Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

                                                                                                                                                          Projekt

Uchwała Nr XLI/…/2010

Rady Gminy Boleszkowice

Z dnia 25 marca 2010 roku

 

 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

 

 

Na podstawie art.190, ust.1 pkt.5, ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity  z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz.1591) r. Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co następuje:

 

§ 1 Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Boleszkowice Pana Zbigniewa Urbana, z okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 19  Komitet Wyborczy Wyborców  „Porozumienie dla Gminy” .

 

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Projekt przygotowała:
Barbara Jakubowska
podinspektor ds. biura Rady Gminy

 

U z a s a d n i e n i e:

 

Konieczność podjęcia uchwały przez Radę Gminy w Boleszkowicach jest wynikiem zaistnienia jednej z przyczyn, określonych w art.190 ust.1 pkt 5 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm.), wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego powinna być podjęta w terminie trzech miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Ordynacja nakazuje niezwłocznie doręczenie uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu. Wojewoda jest adresatem tej uchwały z racji kompetencji sprawowania nadzoru nad działalnością uchwałodawczą organów samorządowych. Natomiast przesłanie w/w uchwały komisarzowi wyborczemu ma związek z jego ogólnymi kompetencjami sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-03-2010 14:32:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 19-03-2010 08:14:31